Kæmpe udvalg af DJI-produkter

Udlejning af opsat droneudstyr

Kontakt vores udlejnings-afdeling her og få et tilbud

Udlejning af droner

Vi har sammensat en færdig pakke med udstyr til et fuldt setup med ladere, batterier, som er klargjort til brug ved leje.

OBS medbring selv SD-kort. Kontakt os gerne for tilbud på flere dages leje eller hvis vi skal sammensætte en pakke til jer.

4K-kamera til mindre produktioner

DJI Mini 4 Pro

Med pakken får du:

 • DJI Mini 4 Pro
 • 2 stk. opladte batterier
 • DJI RC 2 controller
 • 1 stk. oplader
 • 1 stk. transporttaske

Husk, hvis du skal filme i 4K opløsning skal du bruge et ekstra hurtigt SD-kort som vores Sandisk serie.

Dagspris:
1000 DKK ekskl. moms
Depositum:
5000 DKK

DJI's ultimative kamera drone

DJI Mavic 3 Pro

Med pakken får du:

 • DJI Mavic 3 Pro
 • 2 stk. opladte batterier
 • DJI RC controller
 • 1 stk. oplader
 • 1 stk. transporttaske

Husk, hvis du skal filme i over 4K opløsning skal du bruge et ekstra hurtigt SD-kort som vores Adata serie.

Dagspris:
2000 DKK ekskl. moms
Depositum:
5000 DKK

Den bedste og mest avancerede FPV-drone

DJI Avata 2

Med pakken får du:

 • DJI Avata 2
 • 2 stk. opladte batterier
 • DJI Controller
 • 1 stk. oplader
 • 1 stk. transport kuffert
Dagspris:
2000 DKK ekskl. moms
Depositum:
10000 DKK

Transportabel kraftigt termisk hybridkamera

DJI Mavic 3 Enterprise-serien

Med pakken får du:

 • DJI Mavic 3 Enterprise drone
 • 2 stk. opladte batterier
 • DJI RC PRO controller
 • 1 stk. oplader
 • 1 stk. transport kuffert
Dagspris:
3000 DKK ekskl. moms
Depositum:
25000 DKK

DJIs flagskibsdrone til større enterprise løsninger

DJI Matrice 350 RTK

Med pakken får du:

 • DJI Matrice 350 RTK
 • DJI Smart Controller Enterprise
 • 2 stk. opladte TB65-batterier
 • 1 stk. BS65 Oplade-kuffert
 • 1 stk. transport kuffert

Kontakt os for mulige Payloads til Matrice 350 RTK

Dagspris:
Fra 6000 DKK ekskl. moms
Depositum:
25000 DKK

Håndholdt kamerastabilisator 

DJI RS 4 Pro

Med pakken får du:

 • DJI RS 4 Pro
 • 1 stk. opladte batterier
 • 1 stk. oplader
 • 1 stk. transportkasse 
Dagspris:
1000 DKK ekskl. moms
Depositum:
3500 DKK

Håndholdt kamerastabilisator 

DJI RS 3 Pro

Med pakken får du:

 • DJI RS 3 Pro
 • 1 stk. opladte batterier
 • 1 stk. oplader
 • 1 stk. transportkasse 
Dagspris:
800 DKK ekskl. moms
Depositum:
3000 DKK

Droneudlejning og andet udstyr hos Droner.dk

Generel information om udlejning af droner


Udstyrets omfang og pris

Bemærk SD kort medfølger ikke til dronerne og skal derfor selv medbringes af lejer.

Inden udlejning sendes et tilbud med tid, omfang og pris af Droner.dk, der skal godkendes af lejer.

Alle udlejningspriser tillægges moms med den til enhver tid gældende sats samt eventuelle andre skatter og afgifter, som er eller måtte blive pålagt Droner.dk i forbindelse med udlejningen.


Afhentning og aflevering af udstyr

Hvis ikke andet aftales, afhenter og afleverer kunden udstyret på Droner.dk’ adresse: Droner.dk, Rentemestervej 67D, 2400 København NV
Danmark

Udstyret skal som udgangspunkt afhentes og afleveres indenfor Droner.dk’ almindelige åbningstid, som er hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 16.00.

Udstyret kan afhentes fra kl. 10.00 den første dag i lejeperioden.

Udstyret skal tilbageleveres til Droner.dk inden kl. 10.30 dagen efter lejeperiodens udløb.

Såfremt det er aftalt, at udstyret skal sendes til kunden, sker transport af udstyret for kundens regning og risiko.


Lejeperiode

Lejeperioden aftales i forbindelse med Droner.dk’ bekræftelse af ordren og løber fra kl. 10.00 den første dag i lejeperioden.

Lejeperioden påbegyndes, når udstyret er aftalt til afhentning, uanset hvornår udstyret afhentes. Såfremt det er aftalt, at Droner.dk skal sende udstyret til kunden, påbegyndes lejeperioden ved udstyrets forsendelse fra Droner.dk.

Kunden kan, forinden lejeperiodens udløb, rette forespørgsel til Droner.dk om en forlængelse af lejeperioden. Droner.dk vil bestræbe sig på at efterkomme sådanne ønsker om forlængelser, men tager forbehold for, at udstyret kan være disponeret til anden side.


Betaling af leje

Der betales leje for den aftalte lejeperiode. Såfremt udstyret returneres inden lejeperiodens udløb, vil Droner.dk bestræbe sig på at udleje udstyret til anden side. I det omfang dette lykkes, vil kunden alene blive afkrævet leje indtil genudlejning af udstyret finder sted.

Ved forsinket returnering af udstyret betales leje, indtil udstyret rent faktisk modtages retur på Droner.dk’s adresse. Det betragtes som forsinket returnering, såfremt udstyret returneres senere end kl. 11.00 dagen efter lejeperiodens udløb. Droner.dk er berettiget til at opkræve et gebyr ud overlejen som følge af den forsinkede returnering, så fremt den forsinkede returnering medfører ekstra omkostninger for Droner.dk - f.eks. som følge af, at der er disponeret over udstyret til tredjemand.

Med mindre andet er aftalt, betales lejen for hele lejeperioden forud, senest samtidig med kundens afhentning af udstyret.

Droner.dk er berettiget til, udover lejeprisen, at opkræve et depositum svarende til en procentsats af udstyrets værdi. Depositum udgør dog minimum kr. 5.000 for udlejninger i Danmark og det øvrige EU og kr. 50.000 for udlejninger i resten af verden.

Ved forsinket betaling opkræves rykkergebyrer og renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.


Afbestilling

For korttidsleje (lejeperiode mellem 24 og 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling:

Hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen, skal kunden ikke betale for leje af udstyret ved afbestilling indtil 72 timer før lejeperiodens start.
Ved afbestilling mellem 72 og 24 timer før lejeperiodens start, betales 50% af lejeprisen i hele lejeperioden.
Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris i hele lejeperioden.
For længere lejemål (lejeperiode over 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling:

Ved afbestilling indtil 24 timer før lejeperiodens start, betales 50% af lejeprisen i hele lejeperioden.
Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start betales fuld leje i de første 72 timer af lejeperioden, og dernæst 50% af lejeprisen i den resterende lejeperiode.
For såvel korttidsleje som for længere lejemål gælder, at Droner.dk i tilfælde af afbestilling vil forsøge at leje udstyret ud til anden side, og at kunden i det omfang det lykkes, vil blive krediteret den leje der derved opnås, udover leje for de første 24 timer.

Uanset hvornår afbestilling finder sted, skal kunden dække eventuelle eksterne omkostninger, Droner.dk har påtaget sig i forbindelse med den afbestilte ordre og som ikke kan afbestilles, eksempelvis udgifter til transport og leje af udstyr, lokaler, biler og lignende af tredjemand.


Support

Droner.dk kan rådgive kunden om hvilket udstyr, det er hensigtsmæssigt at anvende i forskellige situationer. Der er dog i sidste ende kundens ansvar, at der lejes det udstyr, der passer til opgaven, og at udstyret er kompatibelt med kundens øvrige udstyr.

Ved udlevering af udstyret giver Droner.dk, såfremt det ønskes, en kort instruktion (omkring 10 minutter) i udstyrets brug. Yderligere support ifb. udlejning faktureres med 500 DKK / time.

Der ydes ikke support til anvendelse af udstyret sammen med 3. parts software eller brug sammen med ikke DJI godkendt udstyr.

Droner.dk udlejer kun Hardware og det er lejerens ansvar at have logins, Software eller tablets/telefoner til displays hvis ikke DJIs intergrerede skærme såsom CrystalSky er tilvalgt.

Droner.dk har endvidere telefonsupport på telefon (+45) 60 54 00 00


Anvendelse af udstyret

Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt.

Udstyret må kun betjenes af personer der er ansat hos kunden, og som har erfaring med betjening af tilsvarende udstyr. Droner.dk kan i nogle tilfælde kræve på forhånd at godkende de personer, der skal betjene udstyret.

Medmindre andet er aftalt, må udstyret kun anvendes i Danmark.

Udstyret må ikke anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.)

Kunden må ikke adskille, reparere, justere, servicere eller på anden måde ændre på udstyret. Kunden kan ikke kræve udgifter til servicering, reparation etc. af udstyret, som er udført af kunden uden forudgående aftale med Droner.dk, refunderet af Droner.dk.

Bemærk SD kort medfølger ikke til dronerne og skal derfor selv medbringes af lejer.

Udstyrets stand

Udstyret er, forinden det udleveres til kunden, gennemgået og opsat af Droner.dk og fundet i orden.

Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå dette, og straks orientere Droner.dk om eventuelle synlige mangler ved udstyret.

Såfremt kunden ikke oplyser Droner.dk om synlige mangler straks ved afhentningen/modtagelsen af udstyret, betragtes udstyret som godkendt af kunden.

Kunden skal forinden udstyr anvendes til film- og tv-produktion checke opsætningen af udstyret samt teste udstyret og gennemse resultatet. Eventuelle mangler der konstateres ved en sådan test skal straks rapporteres til Droner.dk.

Det forventes at lejeren har kendskab til udstyret og grundet udstyrets natur og DJIs hyppige opdateringer ses mindre opdateringer kommet efter lejens start ikke som en fejl eller mangel. 

Hvis der konstateres mangler ved udstyret, påtager Droner.dk sig efter eget valg enten at ombytte udstyret med tilsvarende udstyr (ikke nødvendigvis samme type og årgang) eller at kreditere kunden leje i den periode, udstyret har været mangelfuldt.

Udstyret skal returneres til Droner.dk rengjort og i samme stand som det blev udleveret i, bortset fra sædvanlig brug.

Droner.dk’s identifikationsmærker må ikke fjernes fra udstyret.

I det omfang udstyret ikke returneres i konditionsmæssig stand, er Droner.dk berettiget til at kræve betaling for rengøring af udstyret med 500 DKK / time. Droner.dk kan endvidere kræve betaling for eventuel reparation og/eller servicering af udstyret, der udføres enten af Droner.dk eller tredjemand med 500 DKK / time.

Kunden skal betale fuld leje for udstyret, indtil udstyret er bragt i samme stand som ved lejeperiodens start, og der er sket en samlet tilbagelevering af alt det lejede udstyr, inkl. kabler, manualer, indpakning etc. eller indtil udstyret er meldt bortkommet og nyt udstyr anskaffet. Såfremt kunden forsætligt eller groft uagtsomt beskadiger udstyret eller forsøger at foretage uautoriserede reparationer eller ændringer af udstyret, kan Droner.dk udover et eventuelt tab afkræve kunden en bod på kr. 10.000.


Risiko

Kunden har risikoen for udstyret fra leveringen og indtil udstyret tilbageleveres til Droner.dk. Risikoen omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse eller undergang og tyveri af udstyret.

Såfremt udstyret beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Droner.dk herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Droner.dk med henblik på en vurdering af, om der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden udfylde og indgive politianmeldelse.

Såfremt udstyret beskadiges eller bortkommer, skal kunden betale fuld leje, indtil udstyret er repareret eller nyt udstyr er anskaffet for kundens regning.

Erstatningsudstyr

Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr vil Droner.dk, såfremt kunden ønsker det, forsøge at skaffe erstatningsudstyr. Såfremt der fremskaffes erstatningsudstyr, skal kunden, med mindre andet aftales, betale leje for såvel det lejede udstyr som erstatningsudstyret.


Ansvar

Droner.dk er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinket levering, forkert opsætning, beskadigelse af eller mangler ved det lejede udstyr.

Droner.dk er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forvoldt af det lejede udstyr, herunder skade på film eller andet udstyr.

Droner.dk er kun ansvarlig for personskade, såfremt det kan bevises, at udstyret har været behæftet med fejl ved leveringen til kunden, og dette skyldes fejl eller forsømmelse begået af Droner.dk eller andre, som Droner.dk har ansvaret for.

Droner.dk er ikke ansvarlig for tab af data, driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, produktionstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktionsdage.

Droner.dks ansvar kan under alle omstændigheder maksimalt udgøre et beløb svarende til den aftalte lejepris på udstyret.


Forsikring

Droner.dk forsikrer ikke udstyret under udlejning, og derfor kræver vi, at du selv forsikrer udstyret eller påtager dig at erstatte det i tilfælde af skade, tyveri el. lign.


Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, svigtende tilførsel af råvarer, regeringsforanstaltninger og mangel på transportmidler. Såfremt en part ønsker at påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal vedkommende uden ugrundet ophold gøre den anden part opmærksom herpå.

Begge parter er berettigede til ved skriftlig meddelelse til den anden part at annullere aftalen, når dens opfyldelse indenfor 1 måned bliver umulig på grund af nogen af de i nærværende punkt nævnte omstændigheder.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Droner.dk og kunden vedrørende det lejede udstyr skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.