• Gratis fragt ved køb over 1000 DKK
  • Dag-til-dag levering
  • Prismatch

Teoriprøven til kategori 1A - Den skriftlige prøve

Generelt om prøver til dronebevis-kurset

For at kunne få udstedt et dronebevis i forbindelse med dronebevis-kurset, skal man bestå en skriftlig prøve, samt evt. en praktisk prøve efter Trafik- og Byggestyrelsens retningslinjer. Den praktiske prøve er kun obligatorisk ved udstedelse af dronebevis 1B eller 2.

For at kunne gå til den teoretiske- og praktiske prøve skal man have gennemført henholdsvis den teoretiske- og praktiske del af droneuddannelsen. Det er altså først tilladt, at aflægge prøve efter overstået undervisning. For at kunne deltage i den praktiske undervisning skal man have bestået den teoretiske prøve.

Efter endt uddannelsesforløb er det muligt at aflægge én ordinær prøve og evt. to om-prøver. Består man ikke efter 3. forsøg, skal man gennemgå et nyt teoretisk / praktisk uddannelsesforløb for at komme til prøve. Prøverne skal være afholdt senest 3 måneder efter uddannelsens afslutning og senest 6 måneder efter uddannelsens start.

Teoriprøven til kategori 1A

Den skriftlige teoriprøve afholdes efter den teoretiske undervisning, hvor beståelse giver adgang til et dronebevis kategori 1A. Prøven består af 30 multiple-choice spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor én er rigtig. Teoriprøven består af spørgsmål i vægtede proportioner fra samtlige emner på dronebevis-kurset.

For at bestå prøven skal man svare rigtigt på mindst 24 spørgsmål.

  • Prøven varer 45 minutter.
  • Det er tilladt at bruge regnemaskine.
  • Noter, lærebøger og lignende hjælpemidler er ikke tilladt.
  • Mobiltelefoner, computere og tablet er ikke tilladt.
  • Der må kun anvendes udleveret materiale (kort, tabeller og lignende).

De afviklede prøver må ikke udleveres til kursisterne efterfølgende.