GUIDE

Gælder fra 1. januar 2024

Regler for flyvning med droner i Danmark

Forstå de danske regler på få minutter

Danmark hører under EU - og EU har lavet nogle overordnede regler på droneområdet. Der findes tre kategorier: den åbne kategori, den specifikke kategori og den certificerede kategori. De fleste fjernpiloter får kun behov for at flyve i den åbne kategori - og det er kun den åbne kategori, som vi tager udgangspunkt i her.

EU-reglerne består af masse “kasser”. Hver af disse kasser har sine helt egne regler ift. afstande til mennesker og kompetencekrav. Derfor handler det først om at finde den rigtige kasse, der passer til din drone og den type operationer, som du ønsker at udføre.

C-klasser

 

EU-reglerne er baseret på C-klasser. Det betyder, at alle droner skal have et C-mærke påført fra producentens side, hvilket giver nogle ekstra beføjelser i forhold til lovgivningen. Er din drone købt før 2024 eller er uden C-mærke, så er din drone en ‘legacy’ drone. 

Når du har identificeret din drones C-klasse, så får du tildelt nogle regler for din drone. Der er tre forskellige sæt regler i den åbne kategori nemlig; A1, A2 og A3. Er din drone klasse C0 eller C1, skal du flyve efter A1, er din drone C2, skal du flyve efter A2, eller er din drone C3 skal du flyve efter A3.

Her ser du en oversigt over de forskellige C-klasser og tilhørende A-klasser.

C-KLASSE KATEGORI KRAV TIL UDDANNELSE
C0 eller legacy-droner under 250g A1 Ingen krav
C1 A1 A1/A3-certifikat
C2 A2 A1/A3- + A2-certifikat (Kompetencecertifikat)
C2, C3 eller Legacy-droner over 250g. A3 A1/A3-certifikat

 

Afstand til mennesker

For at finde frem til afstanden til mennesker skal du se på hvilken C-kasse din drone har. Hvis den ikke har en mærke er det en legacy-drone og du kan enten flyve i A1 (droner under 250 gram) eller i A3 (droner over 250 gram).

Det essentielle ved A-klassen er, hvordan du skal forholde dig til uvedkommende personer. Altså personer, der ikke forinden har givet samtykke til at blive overfløjet. Har din drone et C-mærke C0 eller C1, så må du frit overflyve uvedkommende (dog ikke menneskemængder).

Du må dog ikke hovedløst overflyve mennesker - og det skal foregå på en sådan måde, at overflyvninger af mennesker holdes på et absolut minimum. Tilhører din drone C2 skal du holde en sikkerhedsafstand til uvedkommende personer på 30 meter, hvis du flyver i normal flyvetilstand og kun 5 meter, hvis du flyver i hastighedsbegrænset tilstand (såsom DJI’s ‘Tripod Mode’). Er din drone i C-klassen C3, skal du flyve A3, som kun må foregå steder, hvor der ikke er mennesker og minimum 150 meter til bymæssigt område.

Her ser du en oversigt over de forskellige A-klasser og deres krav til afstande til uvedkommende personer:

C-KLASSE KATEGORI AFSTAND TIL MENNESKER
C0, C1 eller legacy-droner under 250g A1 Må overflyve uvedkommende personer uden at indhente samtykke. Må dog ikke flyve steder, hvor man kan forvente, at der er uvedkommende personer.
C2 A2 Skal oprette sikkerhedszone på 5-30 meter til uvedkommende personer (afhængigt af flyvehastighed)
C3 eller Legacy-droner over 250g. A3 Skal holde 150 meters afstand til bygninger og bymæssigt område

Maksimal flyvehøjde

Når du flyver i den åbne kategori - uanset klasse - så skal du holde en maksimal flyvehøjde på 120 meter. Denne regel er til for at sikre, at din drone ikke kolliderer med eksempelvis helikoptere, sportsfly eller passagerfly i luftrummet.

Det er derfor vigtigt, at du hele tiden holder øje med din flyvehøjde i den applikation, du bruger med din drone, under enhver flyvning. Bemærk at flyvehøjden skal udregnes efter det punkt, der er tættest på jordoverfladen - og ikke fra toppen af tage af bygninger og lign. objekter. Det er i øvrigt relevant, hvis du flyver ud over en stejl skrænt, hvorsiden af skrænten vil være det nærmeste punkt på jorden - og ikke 90 grader lodret ned fra dronen

Dog kan der opstå situationer, hvor du skal flyve tæt på og eksempelvis inspicere vindmøller eller skorstene, der er højere end 120 meter. Disse objekter kaldes luftfartshindringer. Her må du gerne følge objektet og flyver 15 meter op over det selvom det er højere end 120 meter, så længe du flyver inden for 50 meter radius af objektetet. Husk du skal have ejerens af luftfartshindringem tilladelse og altid flyve så du kan se dronen.

Visuel synsvidde

Du skal hele tiden flyve inden for visuel synsvidde (VLOS). Du må aldrig flyve dronen et sted, hvor du ikke kan se den. Det er et krav, at du hele tiden er i stand til at få visuel kontakt med dronen og se de omgivelser du flyver i. Altså at dronen under hele flyvningen skal være inden for din synsvidde.

Når du flyver uden for synsvidde, er der langt større risiko for styrt og andre uheldige episoder. Synsvidde kan dog variere fra person til person, afhængigt af hvor godt man ser.

FPV-flyvning (flyvning, hvor piloten har FPV-briller på) må gerne udføres - dog skal du sikre at du har en person stående ved siden af dig (Spotter), der kan overvåge luftrummet og give dig besked ved fare.

Du må også gerne sætte dronen i "Follow Me" eller lade den tracke dig, uden at du ser på dronen, så længe der maksimalt er 50 meter fra dig.

Privatlivets fred

Huse med hæk, hegn eller mur

Du må ikke flyve over huse og dertilhørende områder, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis du er i mindre end 100 meters højde.

Hvis du skal overflyve huse som en omkranset af hæk, hegn og mur i under 100 meters højde skal du indhente ejers eller beboers tilladelse.

Du må gerne overflyve huse med hæk, hegn og mur uden at spørge om tilladelse i mindst 100 meters højde og med en horionsontal hastighed på mindst 5 m/s. Du må ikke cirkulerer rundt om huse, men overflyve dem fra A til B.

Husk, at denne regler gælder kun hvis du skal overflyve huse med hæk, hegn eller mur, så fx må du gerne overflyve områder som er omkranset af hæk, hegn og mur hvis det ikke er til gene for ejeren i lav højde.

Beboelsesejendomme

Flyvning med droner nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden bygningens ejer eller administrator eller dennes samtykke.

Ved flyvning nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden flyvningen. Dette fungerer typisk via en e-mail til beboerne en dag forinden eller en seddel i opgangen.

Vil du læse mere om flyvning på privat grund? Så læs vores artikel via linket her:

Natflyvning

Hvis du skal flyve om natten skal der være diode-lys på din drone, så dronen ikke kan forveksles med bemandet lufttrafik. Du skal derfor sørge for at din drone har et grønt lys på undersiden af dronen.

Vil du læse mere om flyvning om natten og hvordan du skal forholde dig ? Vi har lavet et blogindlæg der fortæller om netop dette med en masse gode råd. Læs mere her:

Tilladelse og certifikater

For at flyve efter den åbne kategori skal du dokumentere over for Trafikstyrelsen, at du har den nødvendige viden til at kunne håndtere en droneoperation uden at bryde reglerne og være til fare for andre mennesker, dyreliv og materiel.

Det gør du ved at tage et A1/A3-certifikat, der gælder i Danmark, men også i de andre EU-lande. Der er samme krav til kompetencer for A1 og A3, hvor du skal bestå en prøve med 40 teorispørgsmål online. Der er samtidig højere krav til A2, hvor der skal suppleres op med en yderligere test med 30 spørgsmål oveni. Et A2-certifikat bliver også kaldet et kompetencecertifikat i den danske nationale bekendtgørelse og giver nogle flere muligheder i forhold til eksempelvis at flyve tættere på flyvepladser. Du skal forny dit certifikat hvert 5. år via en teoriprøve.

Prøven i A2 skal tage hos en godkendt prøveudbyder.

Her ser du en oversigt over de forskellige certifikater til den åbne kategori, og hvad der stilles af krav:

OPERATIONSKATEGORI CERTIFIKAT PRØVER
A1 A1/A3-certifikat Grundprøve: 40 teorispørgsmål
A2 A2-certifikat (kompetancecertifikat) Grundprøve: 40 spørgsmål
Praktisk flyveerfaring
Supplerende A2-prøve: 30 spørgsmål
A3 A1/A3-certifikat Grundprøve: 40 teorispørgsmål

 

Forsikring

Droner eller droneoperationer skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring. Altså en forsikring, der dækker skader på tredjepart.

Alle droner skal være forsikret, også droner under 250 gram.

Den eneste undertagelse er droner under 250 gram som er kategoriseret som legetøjsdroner.

Få den lovpligtige ansvarsforsikring her: 

Alderskrav

Du skal være fyldt 15 år for at flyve med en drone i den åbne kategori. Hvis du har en drone som er under 250g så kan du flyve den hvis du er fyldt 12 år.

Registrering

Hvis du ønsker at flyve drone (som ikke er legetøj), skal du registere dig som droneoperatør. Operatørnummeret skal du sætte på dronen, så det sidder nogenlunde tydeligt. Hvis du ejer flere droner, skal det samme nummer stå på alle dine droner.

Operatørregisteringen foregår på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Hvis din drone er et legetøj, skal du ikke registere dig som fjernpilot. Din drone skal være markeret som legetøj før den er undtage

Vil du læse mere om hvordan du registerer dig som droneoperatør? Så klik på linket og læs mere om deet i vores artikel:

Afstand til bymæssigt område

I de nye regler bliver der ikke skildret mellem by- eller landområde. Fokus er i stedet, om området er befolket. I den åbne kategori må du ikke flyve steder, hvor du kan forvente, at der er mennesker. Skal du flyve i tæt befolket området, hvor man kan forvente, at der er mennesker, skal du have en STS-01 tilladelse uanset din drones vægt.

Dog definerer EU bestemte afstandkrav til bygninger, hvis din drone har en bestemt vægt. Legacy-droner (droner uden C-mærke) med vægt fra 2 kg - 25 kg eller C3-mærkede droner skal holde sig 150 meter fra bygninger og befolkede områder.

Orientering på zonekort

Du skal altid se på zonekortet om din flyvning befinder sig i et område hvor du gerne må flyve. Kortet viser de fleste elemter fra lovgivning.

Vil du læse mere om zonekortet og hvad de enkelte zoner betyder? Læs vores artikel her:

Afstande til lufthavne

Det anbefales, at du orienterer dig på et dronezonekort inden enhver flyvning for at sikre om der er lufthavne eller lægehelikopterpladser, som du ikke har været opmærksom på.

Offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer

Der skal tage særligt hensyn til andre luftfartøjer i luftrummet. Der skal derfor holdes 5 km afstand til lufthavne (offentligt godkendte flyvepladser) og 8 km afstand til militære lufthavne (militære flyvestationer).

Hvis du gerne vil flyve helt ind til 2 km til lufthavne (offentlige og militære), så kræver det, at du tager et kompetencecertifikat og begrænser din flyvehøjde.

Lægehelikopterflyvepladser (HEMS)

Derudover skal du holde 2 km afstand til lægehelikoptorpladser.

Hvis du gerne vil flyve helt ind til 1 km til lægehelikoptorpladser, så kræver det, at du tager et kompetencecertifikat og begrænser din flyvehøjde.

Afstand til veje og jernbaner

Jernbaner

Ikke flyve tættere end 15 meter horisontal afstand til jernbaner og bybaner. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter (eksempelvis DSB) eller Trafikstyrelsen

Veje

Du må gerne overflyve offentlige veje og endda også lave ophold over vejen med dine drone hvis den lokale fartgrænsen er 70 km/t eller mindre.

Hvis den offentlige vej har en hastighedsgrænse på over 70 km/t må du kun krydse vejen når der ikke er trafik via den koreteste rute over vejen. Du må ikke lave ophold med din drone. 

Denne regel er til for at sikre, at droner ikke forstyrrer trafikken eller styrter ned i biler i høj hastighed og forårsager skade.

Husk, det er den lokale hastighedsgrænse for offentlige veje der gælder og ikke typen af vej.

Afstand til civillisteslotte, kulturejendomme og haver

I Danmark findes der en masse bevaringsværdige slotte og haver, hvor man skal holde afstand eller ikke må flyve ved.

Du skal derfor holde 150 meter horisontal afstand fra følgende civillisteslotte:

 1. De fire palæer på Amalienborg.
 2. Fredensborg Slot.
 3. Sorgenfri Slot.
 4. Gråsten Slot.
 5. Jagtslottet Eremitagen.
 6. Amaliegade 18 (Det Gule Palæ).

Du skal holde 150 meter horisontal afstand fra følgende kulturejendomme og -slotte:

 1. Christiansborg Slot, Ridebanen og Slotskirken.
 2. Kronborg Slot og fæstningsanlæg.
 3. Frederiksborg Slot.
 4. Koldinghus Slot og Staldgård.
 5. Statsministerboligen Marienborg Slot.
 6. Rosenborg Slot.

Du må ikke flyve i følgende haver (ingen afstandskrav):

 1. Amaliehaven
 2. Rosenborg Slotshave (Kongens Have).
 3. Frederiksberg Have og Søndermarken. 

Afstand til sikringskritiske områder

Der findes særlige bygninger og områder, som du skal holde afstand til med din drone af sikringskritiske årsager. 

Du skal holde 150 meter horisontal afstand fra diplomatiske repræsentationer (ambassader), kolonne 3-virksomheder (el-værker og ligende) eller virksomheder som vurderer skal beskyttes, politiets ejendomme og kriminalforsorgens institutioner (fængsler). 

Hvis du skal flyve i én af disse områder skal du have tilladelse af Trafikstyrelsen og du skal have et kompetencecertifikat

Dog kan ejeren eller forvalteren af området foretage egne droneflyvninger uden at søge tilladelse.

Afstand til militære områder og fartøjer

Forsvaret i Danmark har både områder og fartøjer der skal holdes afstand til.

Områder

Du skal derfor holde 1000 meter horisontal afstand fra militære områder, herunder skydeterræner og andre øvelsesområder, og midlertidige militære områder. Hvis området ligger i et bymæssigt område er det kun 300 meters afstand der skal holdes til disse.

Fartøjer

Du skal derfor holde 1000 meter horisontal afstand fra militære luftfartøjer og afmærkede militærkolonner. Dog hvis fartøjet ligger til en civil havn skal der kun holdes 300 meters afstand.

Du kan komme tættere på disse områder ved at have et kompetencecertifikat og have indhentet tilladelse fra Forsvarskommandoen.  

Afstand til indsatssteder

Du skal holde 1000 meters afstand til indsatssteder eller ulykker.

Det er sådan, at politiet og beredskaberne selv bruger droner i deres indsats, og derfor kan din flyvning forstyrre og endda forpurre deres redningsaktion.

Dog kan du godt flyve i et indstatssted, hvis du kan dokumentere at du forinden indstatssted blev oprettet havde en bestilt opgave i området med din drone - så længe det ikke er til gene for indsatsen eller at du var i gang med droneflyvningen før der blev etableret et indsatssted.

Afstand til Natura2000-områder

Du må ikke overflyve det, der betegnes som særligt følsomme naturområder, Natura2000 områder, danske fuglebeskyttelsesområder og habitatområder 

I Danmark er der nogle særligt følsomme naturområder, som du ikke må flyve ind i med din drone, da det eksempelvis kan forstyrre ynglende dyr - typisk fugle. Nogle af disse områder har perioder hvor der ikke må flyves med drone hvor andre er permanent lukket for droneflyvning hele året.

Du kan søge om tilladelse til at overflyve disse områder hos Trafikstyrelsen, hvor Trafikstyrelsen efter drøftelse med Naturstyrelsen, vil vurdere, om din flyvning vil kunne forstyrre faunaen i området på det pågældende tidspunkt på året.

Dog kan droneflyvning over alle følsomme naturområde uden tilladelse ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold.

Orientering af luftrummet

Når din drone flyver rundt i luften, så skal du være opmærksom på, at du deler luftrummet med andre luftfartøjer. Nogle af disse er bemandede, mens andre er ubemandede.

Da droner er mest mobile, så hviler der et større ansvar på dronepiloters skuldre. Derfor skal droner altid vige for anden lufttrafik.

Det er derfor din pligt som dronefører at orientere dig i det omkringværende luftrum under hele flyvningen, for at sikre at din drone ikke kolliderer med - eller forstyrrer flyvere, helikoptere, svæveflyvere og luftballoner m.m.

Dyrehold og dyreflokke i indhegning

Du må ikke flyve dine drone over dyr eller dyreflokke i indhegning.

Dog kan du udføre flyvningen hvis du har fået ejerens samtykke eller hvis din droneflyvning sker i forbindelse med myndighedens eller grundejerens udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold.

Husk, det er kun dyrerne du ikke må overflyve og ikke indhegning til dyrerne.

Det samme gælder for hvis du finder en flok af vildtlevende fugle eller en bestand af dyr i det fri. Dem må du heller ikke overflyve.

Du behøver ikke tilladelse, hvis der flyves over dyrerne i mindst 100 meters højde med mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted.

Områder med adgangskontrol

Droneoperationer på områder, hvor færdsel kun kan foretages med adgangskontrol må kun finde sted ved udførelse af opgaver for ejeren eller den ansvarlige for området.

Det skal være i forbindelse med tilsyn eller vedligeholdelse af anlæg eller ejendomme, med mindre andet er aftalt med ejeren eller den ansvarlige. Vi har lavet et blogindlæg herunder hvor du kan læse yderligere:

Logbog

De fleste droner i dag logger automatisk alle flyvninger foretaget med dronen. Der er krav om at du gemmer disse automatiske logs i mindst 5 år, og sikre at hver log har information om hvilken fjernpilot der foretog flyvningen og pilotens certifikatnummer.

Hvis din drone ikke logger automatisk, skal du sørge for at logge disse informationer enten elektronisk eller fysisk:

 1. Dato og start- og sluttidspunkt for droneoperationen.
 2. Hvilken drone, der er anvendt.
 3. Oplysninger om, i hvilket område dronen har fløjet eller ruten, som dronen har fløjet.
 4. Maksimal flyvehøjde for operationen i forhold til terræn.
 5. Navn på fjernpilot og eventuelt dronecertifikat.

Hvis du er hobbyist og har en drone under 250 gram eller flyver med en legetøjsdrone behøver du ikke at gemme eller logge dine flyvninger. 

Vil du vide mere omkring det at føre logbog for droner? Læs vores artikel via linket her:

Ofte stillede spørgsmål

 • Findes der et kursus i dronereglerne?

  Ja. Vi har gjort det let og lavet både online og fysisk kursus, så du kan vælge hvad der passer dig bedst. 

Fysisk kursus: https://droner.dk/a1-a3-fysisk-kursus

  Online kursus: https://droner.dk/kompetencecertifikat
 • Hvor må jeg flyve med drone?

  For at gøre det nemmere for dig at navigere i, hvor du kan og ikke kan flyve, er droner.dk/zoner en stor hjælp til dig. Kortet viser dig de forskellige afstandskrav og områderne med farvekoder for at gøre det lettere at forstå, hvordan du skal flyve i de forskellige zoner.
 • Hvilket certifikat skal jeg bruge til min drone?

  Vi har lavet en nem og enkelt guide, der viser om du skal have certifikat eller ej, om du skal registrere din drone og om det er nødvendigt med forsikring.

  Prøv droneguiden her: https://droner.dk/newsroom/se-hvad-du-ma-med-din-drone-i-2024
 • Er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring?

  Ja. Efter 1. januar 2024 er det lovkrav at have en ansvarsforsikring til sin drone, uanset om den er over eller under 250 gram.

  Legetøjdsdroner kræver dog ikke forsikring - De DJI droner vi sælger er ikke legetøjsdroner.

  Se forsikringen her: https://droner.dk/ansvarsforsikring
 • Kan man flyve med droner uden C-mærke?

  Ja. Har du en ældre drone uden C-mærke eller en mindre drone, så er der masser af muligheder for at flyve med drone, selvom den ikke er c-mærket. 
Læs mere her: https://droner.dk/newsroom/droneregler-i-2024-for-droner-uden-c-maerke