JULE-TILBUD - SE DEM HER.

Regler for flyvning med droner i Danmark

Forstå EU-reglerne og de danske droneregler på få minutter.

I Danmark skal du flyve efter to forskellige regelsæt. Ét regelsæt, der er reguleret ved EU og ét regelsæt som reguleres i Danmark. For at forstå dronereglerne i Danmark skal du altså både kunne de internationale EU-droneregler og de nationale danske droneregler:

Danske droneregler: 

 • Dronebekendtgørelsen(BEK nr 2253 af 29/12/2020)
 • EU-droneregler: Forordning (EU) 2019/947

Følg med her og få du det store overblik hvor, hvilke regler, der gælder for lige præcis dig - og hvilke forhold du skal være særligt opmærksom på.

Introduktion til dronereglernes opbygning

I mange år var det kun Trafikstyrelsen, der fastsatte reglerne i Danmark. Siden 2021 har EU overtaget det overordnede ansvar for reglerne og har designet et fælles regelsæt i alle EU-lande. Dette regelsæt er ufravigeligt og definerer blandt andet, hvor højt man må flyve, hvor tæt du må flyve på andre mennesker og andre sikkerhedsrelaterede ting.

Alle lande har samtidig forskelligt syn på ting som luftfartssikkerhed, privatlivets fred og naturbeskyttelse. Derfor har hvert enkelt EU-land - inklusiv Danmark - deres eget nationale regelsæt, som man også skal tage hensyn til udover de mere overordnede EU-regler. Her kan der eksempelvis stå, hvor tæt man må flyve på fængsler, flyvepladser eller privat grund.

Guide til de internationale EU-regler

Danmark hører under EU - og EU har lavet nogle overordnede regler på droneområdet. Der findes tre kategorier: den åbne kategori, den specifikke kategori og den certificerede kategori. De fleste fjernpiloter (Trafikstyrelsens ord for dronepiloter) får kun behov for at flyve i den åbne kategori - og det er kun den åbne kategori, som vi tager udgangspunkt i her.

Det nye EU-system består af masse “kasser”. Hver af disse kasser har sine helt egne regler ift. afstande til mennesker og kompetencekrav. Derfor handler det først om at finde den rigtige kasse, der passer til din drone og den type operationer, som du ønsker at udføre.

Afstand til mennesker

På sigt indfører EU system baseret på C-klasser, der rulles ud senest 2023. Det system betyder, at alle droner skal have et C-klasse mærke påført fra producentens side, hvilket giver nogle ekstra beføjelser i forhold til lovgivningen. I skrivende stund er dette system ikke på plads - og det kommer det formentligt ikke før 2023. Er din drone købt før 2023 eller er uden C-mærke, så er din dronen en ‘legacy’ drone. Legacy-drone er alle nuværende droner - og fremtidige droner uden C-mærke.

Hør Toke Kristian Suhr fra Droner.dk forklare om C-klasser og Legacy-droner i videoen nedenfor:

Læs i øvrigt vores uddybende guide til mærkning af droner, samt krav til C-klasser og legacy-droner her:

Legacy-droner

Vægtklasse Regler
0,0 - 0,5 kg

Kræver: Dronetegn (tidl. certifikat) el. A1/A3-certifikat

Afstand til mennesker: Må ikke flyve steder, hvor du kan forvente, at der er mennesker

Regler: Må flyve efter Dronebekendtgørelsen

0,5 - 2,0 kg

Kræver: Dronebevis (tidl. certifikat) el. Kompetencertifikat

Afstand til mennesker: 50 meter til uvedkommende mennesker

Regler: Må flyve efter Dronebekendtgørelsen

2,0 - 25 kg

Hvis: Dronetegn (tidl. certifikat) el. A1/A3-certifikat:
Afstand til mennesker: 150 meter til bymæssigt område

Hvis: Dronebevis 1B / 2 (tidl. certifikat):
Afstand til mennesker: 50 meter (STS-03)

Regler: Må flyve efter Dronebekendtgørelsen

C-klasser

På sigt indfører EU system baseret på C-klasser, der rulles ud senest 2023. Det bliver som følgende:

Først skal du kigge på dronens vægtklasse. På EU-plan er der defineret fire forskellige vægtklasser: C0 (0 - 0,25 kg), C1 (0,25 kg - 0,9 kg), C2 (0,9 kg - 4 kg), C3 (4 kg - 25 kg) og C4 (selvbyggede droner under 25 kg). Dronen skal have et godkendt C-mærke påført af producenten før, at den juridisk har C-mærket. Alle droner der sælges fra 2023 kan have påført et C-mærke.

Når du har identificeret din drones C-klasse, så får du tildelt nogle regler for din drone. Der er tre forskellige sæt regler i den åbne kategori nemlig; A1, A2 og A3. Er din drone klasse C0-1, skal du flyve efter A1, er din drone C2, skal du flyve efter A2, eller er din drone C3 skal du flyve efter A3.

Her ser du en oversigt over de forskellige C-klasser og tilhørende A-klasser:

C-klasse Operationskategori Krav til uddannelse
C0 A1 A1/A3-certifikat
C1
C2 A2 (A2) Kompetencecertfikat
C3 A3 A1/A3-certifikat

Det essentielle ved A-klassen er, hvordan du skal forholde dig til uvedkommende personer. Altså personer, der ikke forinden har givet samtykke til at blive overfløjet. Har din drone et C-mærke C0 eller C1, så må du frit overflyve uvedkommende (dog ikke menneskemængder). Du må dog ikke hovedløst overflyve mennesker - og det skal foregå på en sådan måde, at overflyvninger af mennesker holdes på et absolut minimum. Tilhører din drone C2 skal du holde en sikkerhedsafstand til uvedkommende personer på 30 meter, hvis du flyver i normal flyvetilstand og kun 5 meter, hvis du flyver i hastighedsbegrænset tilstand (såsom DJI’s ‘Tripod Mode’). Er din drone i C-klassen C3 eller C4, skal du flyve A3, som kun må foregå steder, hvor der ikke er mennesker og minimum 150 meter til bymæssigt område.

Her ser du en oversigt over de forskellige A-klasser og deres krav til afstande til uvedkommende personer:

C-klasse Operationskategori Afstand til mennesker
C0 A1 Må overflyve uvedkommende personer uden at indhente samtykke. Må dog ikke flyve steder, hvor man kan forvente, at der er uvedkommende personer.
C1
C2 A2 Skal oprette sikkerhedszone på 5-30 meter til uvedkommende personer (afhængigt af flyvehastighed)
C3 A3 Skal holde 150 meters afstand til bymæssigt område

 

Hvis du gerne vil flyve steder, hvor du kan forvente, at der er mennesker, eller flyve i bymæssigt område med en C3 eller C4-drone skal du op i den specifikke kategori.

Her skal du tage dette kursus til:

Visuel synsvidde

Du skal hele tiden flyve inden for visuel synsvidde (VLOS). Du må aldrig flyve dronen et sted, hvor du ikke kan se den. Det er et krav, at du hele tiden er i stand til at få visuel kontakt med dronen. Altså at dronen under hele flyvningen skal være inden for din synsvidde.

Når du flyver uden for synsvidde, er der langt større risiko for styrt og andre uheldige episoder. Synsvidde kan dog variere fra person til person, afhængigt af hvor godt man ser. FPV-flyvning (flyvning, hvor piloten har FPV-briller på) må gerne udføres - dog efter nogle særlige retningslinjer, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Maksimal flyvehøjde

Når du flyver i den åbne kategori - uanset A-klasse - så skal du holde en maksimal flyvehøjde på 120 meter. Denne regel er til for at sikre, at din drone ikke kolliderer med eksempelvis helikoptere, sportsfly eller passagerfly i luftrummet.

Det er derfor vigtigt, at du hele tiden holder øje med din flyvehøjde i den applikation, du bruger med din drone, under enhver flyvning. Bemærk at flyvehøjden udregnes efter det punkt, der er tættest på jordoverfladen - og ikke fra toppen af tage af bygninger og lign. objekter. Det er i øvrigt relevant, hvis du flyver ud over en stejl skrænt, hvorsiden af skrænten vil være det nærmeste punkt på jorden - og ikke 90 grader lodret ned fra dronen

Dog kan der opstå situationer, hvor du skal flyve tæt på og eksempelvis inspicere vindmøller eller skorstene, der er højere end 120 meter. Disse objekter kaldes luftfartshindringer (objekter med højder over 105 meter). Her må du gerne følge objektet og flyver op over det, så længe du flyver inden for horisontal afstand på 50 meter og inden for vertikal afstand på 15 meter.

Tilladelse og certifikater

For at flyve efter den åbne kategori skal du dokumentere over for Trafikstyrelsen, at du har den nødvendige viden til at kunne håndtere en droneoperation uden at bryde reglerne og være til fare for andre mennesker, dyreliv og materiel.

Det gør du ved at tage et A1/A3-certifikat, der gælder i Danmark, men også i de andre EU-lande. Der er samme krav til kompetencer for A1 og A3, hvor du skal bestå en prøve med 40 teorispørgsmål online. Der er samtidig højere krav til A2, hvor der skal suppleres op med en yderligere test med 30 spørgsmål oveni. Et A2-certifikat bliver også kaldet et kompetencecertifikat i den danske nationale bekendtgørelse og giver nogle flere muligheder i forhold til eksempelvis at flyve tættere på flyvepladser.

Her ser du en oversigt over de forskellige certifikater til den åbne kategori, og hvad der stilles af krav:

 

Operationskategori Certifikat Teoriprøve
A1 A1/A3-certifikat Grundprøve: 40 spørgsmål
A2 (A2) Kompetencecertifikat

Grundprøve: 40 spørgsmål

Supplerende A2-prøve: 30 spørgsmål

A3 A1/A3-certifikat Grundprøve: 40 spørgsmål

Guide til de nationale regler i Danmark

Når du har fået styr på EU-reglerne og dit A1/A3 eller dit (A2) kompetencecertifikat, så skal du have godt kendskab til de særlige danske nationale regler. Dem finder du i Dronebekendtgørelsen (BEK nr 2253 af 29/12/2020), der beskriver afstande og krav, der kun gælder i Danmark.

Forsikring

Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring. Altså en forsikring, der dækker skader på tredjepart.

Dog er droner med C0-mærket (vægt under 250 gram) eller ‘legacy droner’ på under 250 gram fritaget (såfremt de ikke flyver hurtigere end 19 m/s).

Så hvis du eksempelvis har en DJI Mini 2 (vægt: 249 gram), så behøver du ikke en ansvarsforsikring, men hvis du har en DJI Mavic Air 2 (vægt: 570 gram), så er det nødvendigt med den lovpligtige forsikring.

Selvom forsikringskravet ikke gælder de små droner, så anbefales alligevel at tegne en ansvarsforsikring til disse droner også

Selvforsikrede offentlige institutioner er fritaget uanset dronens vægt.

Få den lovpligtige ansvarsforsikring til kun 821 kroner om året her:

Husk altid at have forsikringspolicen på dig, når du flyver.

Alderskrav

Du skal være fyldt 15 år for at flyve med en drone i den åbne kategori.

Du må dog gerne flyve indendørs hjemme hos dig selv, hvis du ikke er fyldt 15 år.

Registrering

Hvis du ønsker at flyve drone (som ikke er legetøj) i det danske luftrum skal du registere dig som EU-fjernpilot. Registeringsbeviset skal du altid have på dig, når du flyver.

Registeringen foregår på Trafikstyrelsens hjemmeside (pt ikke tilgængeligt endnu).

Hvis din drone er et legetøj, skal du ikke registere dig som fjernpilot. Et legetøj er droner uden kamera med en vægt på under 250 gram.

Afstand til bymæssigt område

I de nye regler bliver der ikke skildret mellem by- eller landområde. Fokus er i stedet, om området er befolket. I den åbne kategori må du ikke flyve steder, hvor du kan forvente, at der er mennesker. Skal du flyve i tæt befolket området, hvor man kan forvente, at der er mennesker, skal du have en STS-01 tilladelse uanset din drones vægt.

Dog definerer EU bestemte afstandkrav til bygninger, hvis din drone har en bestemt vægt. Legacy-droner (droner uden C-mærke) med vægt fra 2 kg - 25 kg eller C3-mærkede droner skal holde sig 150 meter fra bygninger og befolkede områder

Orientering på Droneluftrum.dk

Der er en masse ting, som du skal være opmærksom på i luftrummet og holde afstand til på jorden. Mange af disse ting er kortlagt på værktøjet Droneluftrum.dk. Det er et krav, at du orienterer dig på Droneluftrum.dk inden enhver flyvning for at sikre, at der ikke er nogle særlige forhold på dit operationsområde, som du har misset i din planlægning.

Droneluftrum.dk indeholder på nuværende tidspunkt ikke områder som militæret midlertidligt kan lukke ned. Disse skal yderligere findes under PRD-områder, som linkes til på Droneluftrum.dk.

Afstande til lufthavne

Det anbefales, at du orienterer dig på Droneluftrum.dk inden enhver flyvning for at sikre om der er lufthavne eller lægehelikopterpladser, som du ikke har været opmærksom på.

Offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer
Der skal tage særligt hensyn til andre luftfartøjer i luftrummet. Der skal derfor holdes 5 km afstand til lufthavne (offentligt godkendte flyvepladser) og 8 km afstand til militære lufthavne (militære flyvestationer).

Hvis du gerne vil flyve helt ind til 2 km til lufthavne (offentlige og militære), så kræver det, at du tager et kompetencecertifikat.

Lægehelikopterflyvepladser (HEMS)
Derudover skal du holde 2 km afstand til lægehelikoptorpladser.

Hvis du gerne vil flyve helt ind til 1 km til lægehelikoptorpladser, så kræver det, at du tager et kompetencecertifikat.

Afstand til infrastruktur

Jernbaner
Ikke flyve tættere end 15 meter horisontal afstand til jernbaner og bybaner. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter (eksempelvis DSB) eller Trafikstyrelsen

Veje
Ingen overflyvning af offentlige veje, hvor fartgrænsen er over 70 km/t. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Dette betyder lavpraktisk at alle offentlige veje hvor fartgrænsen er 80 km/t eller derover må ikke overflyves uden tilladelse.

Denne regel er til for at sikre, at droner ikke forstyrrer trafikken eller styrter ned i biler i høj hastighed og forårsager skade.

Afstand til sikringskritiske områder

Der findes særlige bygninger og områder, som du skal holde afstand til med din drone af sikringskritiske årsager. Det kan være Vester Fængsel eller Christiansborg, hvor politiet har en interesse i at holde luften fri for uvedkommende droner.

Du skal derfor holde 150 meters afstand fra kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, og kriminalforsorgens institutioner.

Du skal også holde 300 meters afstand fra militært område, herunder kongehusets residenser, som er under bevogtning af Forsvaret (eksempelvis Amalienborg) og midlertidige militære områder.

Du kan med et kompetencecertifikat samt et overbygningskursus komme til at flyve tættere på disse områder.

Alle områder kan ses på Droneluftrum.dk.

Afstand til indsatssteder

Du skal altid holde 150 meters afstand til indsatssteder.

Flyv derfor hurtigt væk, hvis din drone befinder sig i et område, hvor et uheld opstår, der kræver, at politi og øvrige beredskabsmyndigheder skal arbejde.

Det er sådan, at politiet og beredskaberne selv bruger droner i deres indsats, og derfor kan din flyvning forstyrre og endda forpurre deres redningsaktion.

Hvis du skal have tilladelse til at flyve tættere på uheldssteder uden for bymæssigt område, så kræver en tilladelse fra indsatslederen hos politiet, da det er denne instans, der har til opgave at sikre, at redningsområdet er frit for civile borgere.

Afstand til følsomme naturområder

Du må ikke overflyve det, der betegnes som særligt følsomme naturområder (disse områder fremgår på Droneluftrum.dk).

I Danmark er der nogle særligt følsomme naturområder, som du ikke må flyve ind i med din drone, da det eksempelvis kan forstyrre ynglende dyr - typisk fugle. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af eksempelvis anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold. Du kan dog søge om tilladelse til at overflyve disse områder hos Trafikstyrelsen, hvor Trafikstyrelsen efter drøftelse med Naturstyrelsen, vil vurdere, om din flyvning vil kunne forstyrre faunaen i området på det pågældende tidspunkt på året.

Privatlivets fred

Privat grund
Du må ikke flyve over beboelsesejendomme og private områder, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, medmindre du har indhentet ejers eller beboers tilladelse. Du må altså gerne overflyve en ikke-afgrænset mark, hvis det ikke er til gene for markens ejer, men ikke flyve overflyve din nabos grund uden, at du forinden har indhentet tilladelse fra naboen.

Beboelsesejendomme
Flyvning med droner nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden bygningens ejer eller administrator eller dennes samtykke.

Ved flyvning nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden flyvningen. Dette fungerer typisk via en e-mail til beboerne en dag forinden eller en seddel i opgangen.

Overvågning af luftrummet

Når din drone flyver rundt i luften, så skal du være opmærksom på, at du deler luftrummet med andre luftfartøjer. Nogle af disse er bemandede, mens andre er ubemandede. Da droner er mest mobile, så hviler der et større ansvar på dronepiloters skuldre. Derfor skal droner altid vige for anden lufttrafik. Der er derfor din pligt som dronefører at orientere dig i det omkringværende luftrum under hele flyvningen, for at sikre at din drone ikke kolliderer med - eller forstyrrer flyvere, helikoptere, svæveflyvere og luftballoner m.m.

Natflyvning

Hvis du skal flyve om natten skal der være diode-lys på din drone, så dronen ikke kan forveksles med bemandet lufttrafik. Du skal derfor sørge for at din drone har et grønt lys på undersiden af dronen.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor må du flyve med droner?

  Du må flyve med droner de samme steder både som privatperson og i forbindelse med arbejde.

  Områder hvor du ikke må flyve er bestemte sikringsområde, lufthavne og andre områder, der kan aktiveres sporadisk. Du kan se dem her: https://www.droneluftrum.dk

  Du kan også læse mere om de særlige områder her: https://droner.dk/tilladelser

  Hvis du vil flyve med færre restriktioner eller med større droner skal du have et kompetencecertifikat.

 • Hvor højt må du flyve med din drone?

  Du må maksimalt flyver 120 meter over det tætteste terræn.

  Derudover skal du holde afstand til lufthavne og militære flyvestationer.

 • Skal man have en forsikring når man flyver med droner?

  Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du flyver med droner over 250 gram.

  Ansvarsforsikringen skal leve op til en række betingelser som fx. at dække skader på op til 7 millioner kroner, såfremt der sker et uheld.

  Du har også mulighed for at tegne en produktforsikring til din drone, som dækker hvis den bliver ødelagt ved at falde ned eller den flyver ind i noget.