• Gratis fragt ved køb over 1000 DKK
 • Dag-til-dag levering
 • Prismatch

Flyveprøven til kategori 1B eller 2 - Den praktiske prøve

Generelt om flyveprøven

For at kunne stille op til den praktiske flyveprøve på dronebevis-kurset, skal droneføreren have bestået teoriprøven til kategori 1A, samt modtaget den praktiske flyveundervisning.

Den praktiske prøve til kategori 1B eller 2

Alle opgaver skal udføres på en sikker og overbevisende måde, der klart viser at eksaminanden har det fornødne overblik og kompetencen på området.

Såfremt eksaminanden ønsker påtegning i sit dronebevis til natflyvning, skal prøven endvidere gennemføres i mørke dvs. i tidsrummet mellem 1 time efter solnedgang til 1 time før solopgang.

Består eksaminanden ikke den praktiske prøve, kan han/hun få en omprøve. Består eksaminanden ikke efter 3 forsøg, skal der gennemføres ny praktisk uddannelse og evt. yderligere træningsflyvning.

Den praktiske flyveprøve består af følgende elementer:

1. Den valgte UAS´s muligheder og begrænsninger

 • Operation modes
 • Fail Safe
 • Kommunikation og kontrol

2. Før flyvning

 • Flyvningens planlægning
 • Komplikationer med love, regler og procedurer
 • Anvendelse af VFR-kort
 • Afkodning af NOTAM
 • Fail Safe programmering
 • Vejrbegrænsninger
 • Kommunikation
 • Pre-flight check
 • Vurdering af batteriforbrug

3. Flyvning

 • Flyvningen udføres både med og uden GPS (ATTI-mode)
 • Koordineret flyvning i mønstre (firkanter, cirkler og 8-taller)
 • Præcisionslanding
 • Hoverflyvning
 • Test af nødprocedurer
 • Test af Fail Safe.
 • Redundansflyvning med én motor eller propel demonteret (kun for drone med redundansmulighed).
 • Udførsel af arbejdsopgave (eksempel: optage film af udvalgt objekt)

4. Efter flyvningen

 • Post-flight check af udstyr
 • Batteri- eller brændstofforbrug
 • Logbogsføring

Hvad skal du forberede dig på?

Det er en god idé at forberede sig på, hvor du på flyvestedet befinder dig på VFR-kortet, samt om der er nogle omkringliggende udfordringer på flyvestedet, som du skal være opmærksom på - både i forhold til luftrummet og din sikkerhedszone.

Desuden er det en god idé at være opdateret på DJI Go-appen ved preflight checket, da det forventes, at du hurtigt vil kunne finde, hvor man kalibrerer dronen, kontrollerer spændingen på batteriet, indstiller failsafe-højden osv.

Endeligt kan det anbefales at øve sig på de forskellige øvelser der gennemgås på kurset - herunder især 8-tallet. Det er en svær og kompliceret flyveøvelse, som det kræves, at du mestrer ved prøven. Vi har i den forbindelse udarbejdet en guide til droneflyvning, hvor en beskrivelse af de forskellige øvelser præsenteres nederst i guiden. Guiden finder du her, og nedenfor vil de forskellige øvelser heri kort skitseres. Bemærk at øvelserne forventes gennemført i ATTI-mode.

Øvelse 1 - Den simple firkant

En af de nemmeste manøvre er firkanten. Du kan øve dig i denne ved at presse højre styrepind op for at flyve fremad, til venstre for at flyve til venstre, nedad for at flyve tilbage og til sidst, pres højre for at flyve til højre.

Prøv at flyv i firkant både med uret og mod uret.

øvelse 1 - firkanten

Øvelse 2 - 180 grader

For at begynde denne øvelse skal du presse højre styrepind op, og dronen vil flyve fremad. Herefter skal du bruge venstre styrepind til at rotere dronen 180 grader - enten venstre om eller højre om. Til sidst skal du bruge højre styrepind og presse den fremad for at bringe dronen tilbage til dig.

øvelse 2 - 180 grader

Øvelse 3 - Firkanten med Yaw

For at begynde denne øvelse skal du flyve frem, stoppe op, dreje 90 grader til venstre og flyve frem igen. Herefter skal du igen dreje 90 grader til venstre, flyve frem, stoppe op, og - for at afslutte firkanten med den sidste bevægelse - flyve frem igen, stoppe op og dreje 90 grader til venstre igen og tilbage til din startposition og stoppe op. Bliv komfortabel med denne øvelse både med uret og mod uret inden du fortsætter til 4. øvelse.

øvelse 3 - firkant med yaw

Øvelse 4 - Cirklen

Den 4. øvelse er en intermediær øvelse fordi den kræver at du bruger både venstre og højre styrepind på samme tid. For at begynde skal du presse højre styrepind fremad og på samme tid skal du bruge venstre styrepind til at få dronen til - langsomt - at dreje til venstre. Øv dig mange gange!

Prøv herefter at flyv i cirkel i den modsatte retning for at blive komfortabel med at bruge begge styrepinde på samme tid. Du kan også øver dig i at flyve i en tættere og mere præcis cirkel for at blive bedre til manøvren.

øvelse 4 - cirklen

Øvelse 5 - Ottetallet

Når du kan mestre ottetallet, kan du mestre stort set en hvilken som helst anden manøvre.

Du skal begynde med at flyve din drone i en cirkel med uret, og derefter i en cirkel mod uret - med en overgang i midten. Start med at flyv i et stort ottetal, og i takt med at du bliver bedre og mere komfortabel med øvelsen, kan ottetallet gradvist blive mindre og mindre.

øvelse 5 - ottetallet