Guide til drone-tilladelser

Indlæser...

Sådan søger du forskellige tilladelser i Danmark

Her er en udførlig guide til dig, der ønsker at søge særlige tilladelser til at flyve med droner i Danmark. Her kan du få overblik over forskellige krav, hvor du skal søge, hvor du skal rette henvendelse og hvad en eventuel ansøgning skal indeholde.

Husk altid at tjekke Droneluftrum ud for at holde dig opdateret på zoner og hvem der står for dem. Det er dit ansvar som pilot at sikre at du flyver lovligt.

Tilladelserne gælder for flyvning med droner i Danmark, Grønland og på Færøerne. Denne guide bliver jævnligt opdateret og vedligeholdt, men der tages forbehold for situationer, hvor procedurer er blevet opdateret af den ansvarshavende autoritet.

Tilladelse til flyvning i Danmark

 • Kræver et kompetencecertifikat for at flyve i Danmark. Undervisning til kompetencecertifikatet kan tages her.
 • Du skal du have en gyldig ansvarsforsikring med mindre din drone vejer under 250 gram. Du kan tegne en lovpligtig ansvarsforsikring her.
 • Du skal overholde bekendtgørelsen for flyvning i Danmark.
 • Du kan læse en overskuelig guide til reglerne her.

Tilladelse til flyvning udenfor Danmark

 • Kræver et kompetencecertifikat for at flyve i andre Europæiske lande.
 • Du skal derudover sætte dig ind i det pågældende lands droneregler samt undersøge om forsikring er et krav.

Tilladelse til at flyve i et sikringsområde

 • Hvis du kun skal flyve inden for 150/300 meter til de pågældende sikringsområde uden at overflyve selve området: kræver en overordnet tilladelse fra Trafikstyrelsen eller Forsvarskommandoen. 
 • Hvis du skal flyve over de pågældende sikringsområde: tilladelse fra den specifikke myndighed
 • Du kan identificere den specifikke myndighed ud fra adressen på sikringsområdet via Droneluftum.
 • Du kan finde kontaktoplysninger på den lokale politikreds på dette kort.
 • Ved kongehusets ejendomme: kontakt Slots- og Kulturstyrelsen (bemærk: det koster 6.250 kr. inkl. moms i administrationsgebyr)
 • Ved militære ejendomme: Her skal tilladelsen gives af Forsvarskommandoen. Vi anbefaler dog at kontakte Sikkerhedsofficeren eller Fartøjskommandøren på det pågældende område direkte.
 • Ved politiets ejendomme: Vi kan klart anbefale at kontakte den pågældende lokale politikreds eller enhed.
 • Når du søger tilladelse vil du blive anmodet om følgende information:
  1) Navn, telefonnummer og certifikat nr.
  2) Sted hvor man ønsker at flyve, gerne illustreret med et kort
  3) Formål med flyvning
  4) Tidspunkt og hvor længe man ønsker at flyve, evt. som en eller flere perioder

Tilladelse til at flyve i et særligt følsomt naturområde

 

 • Kræver ikke tilladelse, hvis din flyvning er i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme
 • Man søger ved at sende ansøgning til info@tbst.dk med følgende information:
 • 1) Navn og certifikatnr.
  2) Sted hvor man ønsker at flyve, gerne illustreret med et kort
  3) Formål med flyvning
  4) Tidspunkt og hvor længe man ønsker at flyve, evt. som en eller flere perioder
 • TBST vil i behandling af ansøgning indhente en vurdering fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen
 • Forvent en lang behandlingstid så ansøg i god tid

Tilladelse til at flyve tættere end 2 km til en lufthavn

 • Man søger ved at sende ansøgning til info@tbst.dk med følgende information:
  1) Navn og certifikat nr.
  2) Sted hvor man ønsker at flyve, gerne illustreret med et kort
  3) Formål med flyvning
  4) Tidspunkt og hvor længe man ønsker at flyve, evt. som en eller flere perioder
 • Forvent en lang behandlingstid så ansøg i god tid hos Trafikstyrelsen
 • Der skal være 2 vejs kommunikation såsom radio eller telefonisk kontakt til Flyvelederen i tårnet så en god ide er derfor at kontakte tårnet først og finde ud af om det er muligt og derefter medbringe denne samtale til ansøgningen hos Trafikstyrelsen

Tilladelse til at flyve tættere end 1 km til en HEMS

Man søger ved at sende ansøgning til info@tbst.dk med følgende information:
1) Navn og certifikat nr.
2) Sted hvor man ønsker at flyve, gerne illustreret med et kort
3) Formål med flyvning
4) Tidspunkt og hvor længe man ønsker at flyve, evt. som en eller flere perioder

 • Forvent en lang behandlingstid så ansøg i god tid hos Trafikstyrelsen
 • Der skal være 2 vejs kommunikation såsom radio eller telefonisk kontakt til Hems Sikkerhedsansvarlig eller nærmeste Flyveleder for luftrummet så en god ide er derfor at kontakte dem først og finde ud af om det er muligt og derefter medbringe denne samtale til ansøgningen hos Trafikstyrelsen

Tilladelse til at flyve over en vej

 • Kræver tilladelse, hvis hastighedsgrænsen er 70 km/t eller derover.
 • Identificér om det er en kommunal vej eller en statsvej gennem dette værktøj.
 • Tilladelse ved kommunale veje søges hos den pågældende kommune
 • Tilladelse ved statsveje søges hos Vejdirektoratet 

Ansøgningen skal indeholde følgende information:
1) Navn, telefonnummer og certifikat nr.
2) Billedefil med kortudsnit, hvor flyveområdet er indtegnet
3) Tidspunkt for flyvning (dato og klokkeslæt for start og slut)

Tilladelse til at flyve over en vej

 • Kræver tilladelse, hvis hastighedsgrænsen er 70 km/t eller derover.
 • Identificér om det er en kommunal vej eller en statsvej gennem dette værktøj.
 • Tilladelse ved kommunale veje søges hos den pågældende kommune
 • Tilladelse ved statsveje søges hos Vejdirektoratet 

Ansøgningen skal indeholde følgende information:
1) Navn, telefonnummer og certifikat nr.
2) Billedefil med kortudsnit, hvor flyveområdet er indtegnet
3) Tidspunkt for flyvning (dato og klokkeslæt for start og slut)

Related Posts
 1. Den store guide til LiPo-batterier Den store guide til LiPo-batterier
 2. FAQ til professionelle dronepiloter FAQ til professionelle dronepiloter