Samtykkeregler ved droneflyvning

Skal man have samtykke for at flyve drone?Før du kan gennemføre din droneoperation, skal der i nogle tilfælde indhentes samtykke, før du kan flyve ...
Toke Kristian Suhr
Toke Kristian Suhr
  • Gode råd og tips
  • 13. december 2023
  • 2 minutter

Skal man have samtykke for at flyve drone?

Før du kan gennemføre din droneoperation, skal der i nogle tilfælde indhentes samtykke, før du kan flyve videre. I det her blogindlæg vil vi gennemgå de situationer, hvor der er krav om samtykke.

1. Du skal flyve tættere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme

Du må flyve op til 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er med hegn, hæk eller mur. Hvis du skal flyve tættere på, skal du have samtykke fra beboelsesejendommen, og du skal orientere beboerne om din droneflyvning. Du skal huske, at hvis ejeren af ejendommen orienterer om din droneflyvning, skal du sikre dig, at det er blevet gjort. Hvis det for eksempel er ejerlejligheder, skal du have samtykke for hver lejlighed, medmindre bestyrelsen har tilladelse til at godkende din flyvning.

2. Overflyvning af uvedkommende personer

Uvedkommende personer er personer, som ikke har noget at gøre med din droneoperation. Hvis du skal flyve over uvedkommende personer, skal du have samtykke fra hver person, hvis de kommer ind i dit sikkerhedsområde.

3. Overflyvning af bygninger, ejendomme, gårdspladser m.m.

Hvis du skal lave en overflyvning af bygninger, ejendomme, gårdspladser eller haver, som er afgrænset af hegn, hæk eller mur, skal du have samtykke. Ligesom når du skal flyve tættere end 2,5 meter til bygninger, skal du have samtykke fra ejerne eller eventuelt bestyrelsen.

Hvornår er der samtykke?

Samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt. Der skal være aftalt helt præcist, hvad operationen indebærer, og hvad man giver samtykke til. Det er vigtigt at fortælle dem, der giver samtykke, hvordan de skal forholde sig, hvis der sker en ulykke, for eksempel hvis du mister kontrollen over dronen eller hvis den styrter. Hvis du får skriftligt samtykke, så husk at gemme det. Hvis du får mundtligt samtykke, skal du sikre dig, at det er dokumenteret på anden vis. Det er en god idé altid at have det skriftligt.

Ofte stillede spørgsmål

  • Er mundtligt samtykke nok?

    Ja, det er dog en god ide at gemme det, enten på skrift eller evt. optaget så det kan bevises.
  • Må man flyve over uvedkommende personer?

    Nej, kun hvis du har samtykke fra alle personer, så de ikke længere er uvedkommende.