Multispektrale kamera på droner

Indlæser...

Hvad kan du få ud af et multispektralt kamera?

Hvad gør et multispektralt kamera?

Multispektrale sensorer bruges til at tegne flere områder af lysspektret på samme tid. Når det anvendes i landbruget, måler multispektrale sensorer områder af lysspektret, der vedrører plantebiologi. Afhængigt af forskellige faktorer som vækststadium, stressniveau eller påvirkning fra plantesygdomme, afspejler planter lyset anderledes. Multispektrale sensorer måler denne forskel.

Monteret eller integreret på en drone

Tidligere har det været omkostningstungt eller vanskeligt at indfange multispektrale data, da man har skulle benytte bemandede fly eller vente på satellitter, som overfløj området. Begge disse muligheder er ikke særlig fleksible og de er samtidig begrænsede med hensyn til opløsning, som i sidste ende kan påvirke det indsamlede data.

Droneteknologien gør det nu muligt at overflyve et givent område med et multispektralt kamera integreret, så man hurtigt og effektivt kan måle afgrødernes stressniveau, identificere problemområder og plantesygdomme.

DJI Phantom 4 Multispectral er en skræddersyet løsning fra DJI til at indsamle data via dets 6 kameraer fuldt intergreret til at give dig præcise målinger. Det er en af de mest populærer stykker udstyr indenfor landbruget.

Hvorfor det giver mening

Fordelen ved at kunne aflæse stressniveau, sygdomsudbrud, næringsstofmangel, identificere ukrudt mm. Giver landmænd muligheden for at målrette sin gødning, øge effektiviteten, udbyttet og i sidste ende fortjenesten. Udover at øge fortjenesten, kan gødningsmængden reduceres og derved belaste miljøet mindre.

Vegetationsindekset

Vegetationsindekset fungerer på den måde, at sammenligner lyset som planterne afspejler i et bånd, der afspejles i et andet. For eksempel sammenligner NDVI reflektansen af det røde bånd med det nærinfrarøde bånd.

Det er ikke alle indekser der er skabt ens. NDVI fokuserer eksempelvis på “kraften” af en plante eller dens “energi”. Ofte antages det fejlagtigt, at energi betyder mangel på sygdom. Dette er en afgørende fejl og kan betyde forskellen mellem at identificere og behandle en sygdom eller lade den sprede sig. En lignende sammenligning kan foretages hos mennesker; en læge ville ikke se på en patients højde eller hår for at fortælle om patienten var syg - i stedet ville lægen bruge et termometer til at måle kropstemperaturen.

Klorofyl indholdet

Forskning har vist, at for virkelig at kunne vurdere plantesundhed og ikke kun energi, skal der tages hensyn til klorofyl indholdet. For at kunne måle klorofyl indholdet skal der anvendes specifikke bånd af lys. Et sådant bånd, findes der i RedEdge kameraet på DJI Phantom 4 Multispectral, det er et yderst smalt og præcist lysbånd mellem rød og nær-infrarød. Når de bruges sammen med andre bånd og analyseres ordentligt, giver båndet fra RedEdge et mere præcist mål for plantesundhed, hvilket har større indflydelse på landmænds bundlinje.

Databehandling

At forvandle multispektrale billeder til et overskueligt sundhedskort, som en landmand kan aflæse og bruge, er en meget kompleks proces. Hos Droner.dk har vi et tæt samarbejde med producenten og udviklerne af Rededge kameraet MicaSense samt DJI, som har software til at hjælpe med dette. Eksempelvis kan Pix4D og Atlas levere avancerede vegetationsindekser og analyseværktøjer som hjælper med at visualisere det indsamlede data og foretage ændringer, som øger udbyttet af dine afgrøder og i sidste ende også øger din bundlinje i virksomheden. DJI Terra Softwaren kan også bruges til at samle dine data til overskuelige kort.

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om DJI Phantom 4 Multispectral, dronen fra DJI der både kan automatisk indsamle data og give dig præcise målinger.