Flyvning over private ejendomme

Det er rigtig fedt at komme i gang med at flyve med drone mange oplever stadig lidt forvirring ift. privat ejendom eller flyvning over ejendomme der ...
Lars Hansen
Lars Hansen
 • Gode råd og tips
 • 29. januar 2024
 • 7 minutter

Det er rigtig fedt at komme i gang med at flyve med drone mange oplever stadig lidt forvirring ift. privat ejendom eller flyvning over ejendomme der bruges til beboelsesformål.

Hvis du ikke har 100% styr på disse kan du komme i ballade med ejerne og bryde hovedreglen for os dronepiloter, at være til gene for andre.

Derfor vil vil her fortælle dig helt præcist hvad du skal overveje før du flyver, hvad der afgør om du må flyve med eller uden tilladelse og hvor lang afstand du skal hold. Læs med her og find ud af hvordan du kan flyve både som hobby og profesionelt helt efter bogen.


Afgrænset eller ikke afgrænset område?

Hvordan du skal forholde dig til ejendomme afhænger af om det er indhegnet opråde eller ej.

Og det kan altså se ud på mange forskellige måder at denne afgrænsning kan se ud på. Det kan være en hæk, et hegn, en mur og heribland mange varianter. Groft sagt man man sige at hvis der er en form for afgrænsning så tæller det så naturhegn, lave stendiger eller andet gælder altså også. Hvis du ikke kan gå derind frit så mån anse det som afgrænset. Det kan derfor være en god ide at undersøge området hvis du ikke har fløjet der før samt at undersøge det inden du flyver når du kommer derud. Samtidig kan du kigge på området generelt, er det et villakvarter er der stor chance for at det vil være indhegnet og hvis du skal lave opgaver i området kan det derfor være en god ide at tage kontakt i god tid eller kigge på muligheden for at flyve over sti-systemer, parkeringspladser, vendepladser eller andet offentligt tilgængeligt område du kan flyve over.

Opsummeret kan man sige:

Hvis området er afgrænset, skal der indhentes samtykke
Hvis området ikke er afgrænset, skal der ikke indhentes samtykke 

Droneoperatøren kan få samtykke via en beboelsesejendoms bestyrelse hvis bestyrelsen enten har fuldmagt til denne eller har indsamlet fuldmagten på vegne af piloten. 

Hvis der er tale om en enkelt lejlighed i en beboelsesejendom, kan denne lejligheds ejer give tilladelse til operationen uden at skulle inkluderer resten. Her må flyvningen bare ikke berører de lejligheder.

 

Eksempler på hæk, hegn, mur og andre typer af afgræsninger.


Afgrænset område

Hvis der er tale om en droneoperationer over ejendomme, huse og dertilhørende haver, gårdspladser og lignende så må du ikke flyve uden ejers eller beboerens(beboernes) samtykke medmindre der er tale om udførelse af arbejde som via anden lovgivning giver adgang til området. Det kunne være fjernvarme arbejde eller hvis ejendommen ligger sammen med kritisk infrastruktur. Her vil beboerne eller ejeren af huset dog stadig skulle orienteres inden flyvning. Ved alle operationer nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden operationen ligegyldigt andre forhold.

Og dette gælder både dig der flyver som hobby og dig som flyver som del af erhverv.

Så husk at undersøg om det på forhånd. Samtidig skal du have dronecertifikat af minimum A1/A3 hvis du vil flyve tættere på.

Hvis du flyver med en drone med en sikkerhedsafstand som A2 eksempelvis må du dog gerne flyve op til hegnet eller afgrænsnignen da du skal holde afstand til uvedkommende personer og ikke til ejendomme. Så du kan godt lægge din sikkerhedszone ind over hækken men husk at flytte den hvis der kommer nogen ud i haven. Ellers afbryd flyvningen. 

 

Ikke afgrænset område

Hvis området du skal flyve i ikke er afgrænset eller hegnet ind har du 2,5 meters reglen at gå ud fra. Så hvis det ikke er hegnet ind, så kan du altså godt flyve over beboelsesejendomme, arealer tilhørende beboelsesejendomme op til 2,5 meter af bygningen/ bygningerne uden yderligere. Og det er både i højten og ud fra bygningen der måles.

Vi vil dog som altid minde om at en ting er reglerne men sund fornuft altid bør være et vigtigt instrument i din værktøjskasse så ha det i mente når du flyver.

Hvis du skal flyve tættere på end de 2,5 meter skal du have tilladelse eller samtykke fra ejeren eller forvalteren af området. Her skal beboerne dog også orienteres inden flyvning.

Samtidig skal du have dronecertifikat af minimum A1/A3 hvis du vil flyve tættere på.

Ligesom hvis der var hegn kan du hvis opgaven der er tale om udførelse af arbejde som via anden lovgivning giver adgang til området eller omhandler kritisk infrastruktur.

Hvordan får jeg tilladelse til at flyve tættere på?

Hvis du skal bruge tilladelse eller samtykke skal du finde ud af hvem ejeren af området/ bygningen er og så kontakte dem.

Hvis der er tale om flyvning i den specifikke kategori har du mulgihed for at få skrevet en tilladelse ind som del af din operations tilladelse så du kan opererer frit over private ejendomme.

Samtidig hvis du flyver i minimum 100 meters højde har du mulighed for at overflyve disse afgræsninger så længe du flyver minimum 5 m/s så længe der er tale om at dronen er på vej i lige linie til bestemmelsessted. • Hvad menes der med dronens bestemmelsessted?

  Her menes der dronens bestemmelsessted hvor den skal starte missionen. Du kan derfor bruge den til at flyve over et område for at skulle undersøge et område bagved. Husk blot at du skal kunne se dronen hele vejen. Du skal flyve i lige linie hvilket betyder vi desværre ikke kan bruge den dispensation til eks. kortlægnings missioner.
 • Skal jeg have certifikat for at flyve her?

  Hvis du skal flyve tættere på end de 2 muligheder ovenpå( afgrænset eller ikke afgrænset) så skal du have som minimum have et certifikat for teoretisk viden.
  Du kan læse mere om dette samt komme med på vores fysike kursus som klæder dig på til at tage dette via dette link