Drone Guide EU

Nye droneregler fra 1. januar 2021For at styrke udviklingen af droner og samtidig opretholde et høj sikkerhedsniveau, gælder nye ...
Lars Hansen
Lars Hansen
 • Artikel
 • 1. januar 2020
 • 11 minutter

Nye droneregler fra 1. januar 2021

For at styrke udviklingen af droner og samtidig opretholde et høj sikkerhedsniveau, gælder nye droneregler fra 1. januar 2021. Reglerne vil være gældende i hele EU og gælder for udendørsflyvning.

I løbet af januar 2021 vil du kunne registrere dig som en Fjernpilot og begynde at flyve efter de nye regler. For at gøre overgangen til de nye regler lidt lettere for dig, der allerede nu flyver med droner og har enten drone-tegn eller -bevis, gælder kravet om registrering og EU-certificering først senere. I overgangsperioden perioden gælder de tidligere danske regler for droneflyvning derfor fortsat.

Det er i skrivende stund ikke muligt at registering sig som EU droneoperatør ved den officielle myndighed Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

De nye EU-regler er relativt tæt på Danmarks nuværende regler, men droner får forskellige opdelinger afhængigt af vægten på dronen og risikoniveauet for flyvningen. Alle droner er opdelt i enten åben, specifik eller certificeret kategori. Der nogle grundlæggende regler, der altid gælder for droneflyvning:

Du må generelt ikke:

 • Flyve ude af syne
 • Flyve højere end 120 meter
 • Overflyve forsamlinger af mennesker
 • Flyve på en måde, der udgør en risiko for andre fly, mennesker, dyr, miljøet eller ejendom.

Ansvar

Hver flyvning har en ansvarlig operatør

For alle droneflyvninger skal der være en ansvarlig operatør, en såkaldt droneoperatør. Operatøren er ansvarlig for at sikre, at flyvningen gennemføres på en sikker måde, og at den fjernpilot, der udfører flyvningen, har den rette kompetence. 

Operatøren skal registrere sig ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kan være enten en person eller en virksomhed. Ved registrering tildeles operatøren et specifikt operatørnummer, et såkaldt operatør-id, og droner, der kræver operatørregistrering, skal altid være mærket og programmeret med operatør-id'et, når det er muligt. En operatør kan være ansvarlig for flere fjernpiloter.

Dronepilot er en fjernpilot

Den person, der flyver dronen, er en såkaldt fjernpilot. Afhængigt af hvordan dronen skal flyves og bruges, opdeles den i en af følgende tre kategorier:

 • Åben
 • Specifik
 • Certificeret

For at få lov til at flyve i disse kategorier skal fjernpiloten have et gyldigt kompetencebevis. Beviset opnås ved at gennemgå teori og bestå en teoriprøve, der svarer til den kategori, som flyvningen vedrører. Der er dog undtagelser, hvor flyvninger ikke kræver et kompetencebevis. For eksempel kan det være, når dronen

 • Er et legetøj
 • Vejer under 250 g

Der ligger nogle klare retningslinjer i den åbne kategori. Kan du overholde dem, så flyver du i den åbne kategori. Kan du ikke overholde dem, så ender du i den specifikke kategori. Her er der også nogle retningslinjer. Hvis du kan overholde dem, så flyver du i specifik. Her er der mulighed for at planlægge og justere i procedurene for at blive i den specifikke. Kan du ikke blive i den specifikke, så ender du i den certificerede kategori, der som udgangspunkt er designet til de helt store spillere - og ikke er noget for almindelige operatører.

Den åbne kategori

Den åbne kategori er designet til at rumme langt størstedelen af de operationer, som der udføres med droner i dag.


Blandt gælder lignende betingelser i den åbne kategori:

 • Man må ikke overflyve menneskemængder
 • Overholde minimumsafstande til lufthavne og infrastruktur
 • Have en maksimal flyvehøjde på 120 meter
 • Flyve inden for synsvidde.

 

Inden for den åbne kategori inddeler man droner i forskellige vægtklasser. Hvis dronen eksempelvis vejer under 900 gram, så stilles der færre krav til både dig som operatør og til de procedurer, som du skal følge.

 

Vægtklasse Operationskategori Afstand til mennesker Generelle regler

C0

Under 0,25 kg

 

 

A1

 

Må overflyve mennesker uden at indhente samtykke

 

 

Visuel synsvidde

Højde < 120 m

Lufthavne

Lokale forhold

C1

Under 0,90 kg

C2

Under 4,00 kg

A2 Skal oprette sikkerhedszone til andre mennesker

C3
Under 25,00 kg

A3 Må ikke flyve i nærheden af mennesker

I den åbne kategori betyder det altså ikke noget, om du flyver i bymæssigt område eller ej.

Samtidig bliver der lempet kraftigt på kravet til overflyvning af mennesker.

Her kan du eksempelvis frit kan overflyve mennesker inde i byen i den åbne kategori med en drone, der vejer under 250 gram uden nogen form for samtykke.

Hvis du har en drone, der vejer mellem 0,9 kg og 4 kg, så skal du stadig overholde et krav til sikkerhedsafstand, men det er meget begrænset i forhold til det, som vi kender i dag med dronebeviset.

Den åbne kategori er ikke helt åben. Der stilles krav til dine kvalifikationer:.

 • For at flyve A1-operationer med C0-droner stilles der ingen krav udover du skal have læst din drones manual og sat dig ind i dit udstyr
 • For at flyve A1-operationer med C1-droner skal du gennemfører en teoriprøve
 • For at flyve A2-operationer med C2-dronerskal du gennemfører en teoriprøve med en overbygning
 • For at flyve A3-operationer med C3-dronerskal du gennemfører en teoriprøve

Der er ingen krav til kursus men alternativ skal du selv finde informationerne fra EU og sætte dig ind i det store regelsæt. Vi tilbyder også vores onlinekursus med video og guide så du altid har reglerne lige ved hånden.

Der er ingen teoriprøve-krav til C3-droner, da A3-operationer kun må foregå langt væk fra mennesker.

 

Bemærk at de forskellige C-dronevægtklasser passer det de forskellige A-operationskategorier. Du kan fx ikke flyve A1-operationer med en C3-drone i den åbne kategori. Så ender du oppe i den specifikke kategori.

Den åbne kategori er både designet til typisk hobby- og professionel flyvning. Flyver man i den åbne kategori er der lav risiko for, at man kan forårsage skade på mennesker, dyr og ting - og derfor er kravene til kvalifikationer lavere end de andre to kategorier.
Toke Suhr

Den specifikke kategori

Hvis ikke din operation passer i den åbne kategori, så ender den i den specifikke kategori. Man kan nemlig ikke søge om dispensationer for at flyve i den åbne kategori under nogle mere lempelige forhold. Den specifikke kategori er som udgangspunkt alt, der ikke er i den åbne kategori.


Hvis du ikke kan overholde kravet om sikkerhedsafstand til mennesker eller hvis du skal flyve med droner på over 4 kg, så ender du med at flyve i den specifikke kategori.

Det vil typisk være situationer, hvor du skal:

 • Flyve udenfor synsvidde
 • Flyve med droner over 4 kg tæt på mennesker
 • Flyve højere end 120 meter
 • Flyve tæt på lufthavne

På EU-plan opdeler man de forskellige områder i særskilte tilladelser, der hedder standard scenarier. Der kan eksempelvis være et standard scenarie for at flyve uden for din synsvidde (BVLOS). For at kvalificere sig til at flyve under et standard scenarierne skal du få godkendt en driftshåndbog (en procedure-manual) hos Trafikstyrelsen. Når du er godkendt til et standard scenarie skal du følge de af Trafikstyrelsen definerede procedurer, der gælder for det pågældende standard scenarie.

Hvis din operation ikke passer ind i standard scenarierne - eller hvis du ikke kan overholde de gældende spilleregler i det pågældende standard scenarie - så skal du udarbejde en risikoanalyse (også kaldet en SORA), der skal godkendes af Trafikstyrelsen. Det er en omfattende proces - og vil i de fleste tilfælde kræve en professionel konsulent.

Den specifikke kategori er designet til bestemte situationer med højere risiko end den åbne kategori. Der er højere risiko ved flyvning tættere på mennesker, dyr og ting - og derfor er der høje krav til kvalifikationer og redegørelse for procedurer. Typisk vil det være firmaer, der har kapaciteten til at leve op til standarderne i den specifikke kategori.

Den certificerede kategori

Den sidste kategori er primært tiltænkt særligt risikobetonede operationer med droner på over 25 kg, menneske-transport, fragt og logistik og andre specielle formål.


Den certificerede kategori kræver, at operatøren er direkte certificeret af Trafikstyrelsen. Denne kategori er derfor ikke tilgængelig for den almindelig droneoperatør på grund af den tunge administration og de høje krav.

Før i tiden havde man ikke en lovgivning, der var designet til at håndtere tunge droner. Det hele stoppede ved 25 kg. Derfor har mange virksomheder lagt deres ambitiøse droneprojekter på hylden indtil reglerne blev mere modne og nuancerede. Og det bliver reglerne nu med den certificerede kategori!


Den certificerede kategori åbner nemlig døre for, at man nu kan lave mange af de ting, som vi drømte om, da dronerne først kom på markedet. Det gælder alt lige fra levering af pizzaer til transport af syge patienter til hospitalerne.

Kravene til den certificerede kategori er hentet fra Luftfartsloven i afsnittet om helikopteren. Der stilles meget strenge krav til udstyr, da tunge droner kan slå mennesker ihjel - selv fra en lav højde. Disse krav gælder både servicering af udstyr, kvalifikationer af dronepiloten, testflyvninger og meget mere. Det er ikke noget, som almindelige mennesker har nogen mulighed for at flyve i, da det kræver et større juridisk apparat at facilitere og håndtere en tilladelse til den certificerede kategori

Tilladelse til at flyve droner

For droner under 25 kg kræves ingen tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så længe du flyver inden for synsvidde, maksimal 120 meter over jorden undtagen over forhindringer og ikke over folkemængder. Disse droner falder ind under den åbne kategori. Dog kan der være at der skal særlig tilladelse hvis der skal flyves tættere på mennesker eller bygninger, eller fra sikringsbygninger, lufthavne, kontrolzonen eller lægehelikopterpladser.

For droner over 25 kg eller at du vil flyve ude af syne, højere end 120 meter og over forsamlinger af mennesker, skal du ansøge om tilladelse. Disse tilladelser er meget omfattende og er noget Droner.dk kan hjælpe med at udarbejde. Disse typer flyvninger og droner falder i enten den specifikke eller certificerede kategori.

Områder med restriktioner

I nogle områder er flyvning med droner forbudt. Der er områder i Danmark, hvor flyvning er begrænset, for eksempel over fængsler, naturområder og militære områder. For at få lov til at flyve inden for disse såkaldte begrænsede områder gælder særlige betingelser, og ofte kan der kræves en særlig tilladelse. På droneluftrum.dk er det muligt at se, hvor de begrænsede områder er placeret.

Labels på droner?

Der skal være to mærker på dronen.


CE-mærket
Et CE mærke som alle droner som Droner.dk sælger allerede har. CE-mærket betyder at sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter overholden en høj standard.


C-mærket
Droner, der kan bruges i EU, skal fremstilles i henhold til visse specifikationer, og C-mærket vil afgøre hvilken kategori dronen har ift. Pt- finder der følgende certificeringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 og C6.

Overgangsregler for dig, der allerede har en drone

De nye regler indfører nye krav til, at droner skal have en CE-mærkning og være mærket med en C-klassificering.

Hvis du har eller har til hensigt at købe en ældre drone, der ikke har en C-klassifikation, og som du flyver med inden for de begrænsninger, der findes i den åbne kategori, kan du stadig fortsætte med at flyve under særlige forhold fra 1. januar 2021. Disse drone hedder Legacy-droner

Følgende system for legacy-droner er midlertidigt og fungerer indtil 2024 som en slags overgangssystem.

 

Vægtklasse Regler
0,0 - 0,5 kg

Kræver: Dronetegn (tidl. certifikat) el. A1/A3-certifikat

Afstand til mennesker: Må ikke flyve steder, hvor du kan forvente, at der er mennesker

Regler: Må flyve efter Dronebekendtgørelsen

0,5 - 2,0 kg


Kræver: Dronebevis (tidl. certifikat) el. Kompetencertifikat

Afstand til mennesker: 50 meter til uvedkommende mennesker

Regler: Må flyve efter Dronebekendtgørelsen

2,0 - 25,0 kg

Hvis: Dronetegn (tidl. certifikat) el. A1/A3-certifikat:
Afstand til mennesker: 150 meter til bymæssigt område

Hvis: Dronebevis 1B / 2 (tidl. certifikat):
Afstand til mennesker: 50 meter (STS-03)

Regler: Må flyve efter Dronebekendtgørelsen