Droneflyvning indendørs: Hvad du skal vide

Når der flyves med drone er det ofte er bundet af regler og restriktioner - dog er der steder hvor luftfartsloven ikke gælder. Dette sted findes ...
Toke Kristian Suhr
Toke Kristian Suhr
 • Artikel
 • 8. april 2024
 • 4 minutter

Når der flyves med drone er det ofte er bundet af regler og restriktioner - dog er der steder hvor luftfartsloven ikke gælder. Dette sted findes indendørs. Men betyder det, at der slet ingen regler er, når det kommer til at flyve droner indendørs? Lad os udforske denne spændende idé.

Reglerne gælder ikke indendørs

Når der flyves med droner, er det ofte bundet af regler og restriktioner - dog er der steder, hvor luftfartsloven ikke gælder. Dette sted findes indendørs. Men betyder det, at der slet ingen regler er, når det kommer til at flyve droner indendørs? Lad os udforske denne spændende idé.

For UAS Regulation purposes, the term 'operation of unmanned aircraft systems' excludes indoor UAS operations. Indoor operations refer to activities conducted within a house, building, or any closed space like a fuel tank, silo, cave, or mine where the possibility of a UA escaping into outside airspace is minimal.

Det betyder, at det kun er udendørsflyvning, hvor reglerne gælder, og der ikke er gældende regler for at flyve indendørs. Hverken på europæisk eller dansk niveau.

Hvad er indendørs droneflyvning?

Indendørs flyvning betyder, at du er i et rum, der er lukket af, såsom et hus, en sal, en lade eller en hangar, hvor din drone ikke kan flyve udenfor.

Før du begynder at starte dine drone op indenfor, er det vigtigt at forstå, at selvom der ikke er specifikke lovgivninger for denne type flyvning, er der stadig overordnede hensyn, der skal tages.

Ejendomsrettigheder

Når du flyver din drone indendørs, er du typisk på privat ejendom. Det betyder, at du skal have tilladelse fra ejeren af ejendommen for at flyve der. Respekt for privat ejendomsret er afgørende for at undgå konflikter og overtrædelse af ejendomsretten. Dette gælder også for offentligt rum, hvor ejeren kan være kommunal- eller stats-ejet.

Sikkerhed

Selvom du flyver indendørs, er det stadig vigtigt at prioritere sikkerheden. Undgå at flyve din drone tæt på personer eller skrøbelige genstande, da det stadig kan medføre skader eller ulykker. Det er også en god idé at have et kig på omgivelserne for eventuelle potentielle farer, der kan påvirke din flyvning. I meget store bygninger eller rum er der ofte brandalarmer, der aktiveres ved brud på en lysstråle. Din drone kan udløse disse alarmer ved at flyve imellem disse brandzoner.

Respekt for privatlivet

Selvom det kan virke som om, at du er i en lukket verden indendørs, er det stadig vigtigt at respektere privatlivet. Undgå at optage eller observere områder, hvor folk forventer privatliv, såsom badeværelser eller soveværelser.

Drones stabilitet påvirkes

Husk, at når du flyver drone indenfor kan der være mindre stabilitet i din drone, da den ikke kan forbinde til satelitterne. Manglende satelitter påvirker også dit Home Point da det ikke registeres. Du skal derfor være mere opmærksom på om din drone driver og står stille samt hvad der sker hvis du mister forbindelsen til dronen.

At flyve med fornuft

Selvom der ikke er specifikke regler for at flyve droner indendørs, betyder det ikke, at det er en lovlig blankocheck til at gøre hvad som helst. Det handler om at udvise god dømmekraft og tage hensyn til ens omgivelser og andre mennesker.

Indendørs droneflyvning kan være en fantastisk måde at udforske droneverdenen på uden at skulle bekymre sig om de mere strenge udendørsregler. Men det betyder ikke, at vi kan lade fornuften blive hjemme. Ved at udvise respekt, ansvarlighed og god dømmekraft kan vi alle nyde den spændende verden af indendørs droneflyvning uden at stride imod nogen regler, ud over dem vi sætter for os selv.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvilke regler gælder for indendørs droneflyvning?

  Der er ingen gældende luftfartsregler for indendørsflyvning. Luftfartsloven er kun gældende udendørs.
 • Hvad defineres som indendørs flyvning?

  Indendørs flyvning foregår i et lukket rum, såsom et hus, en sal, en lade eller en hangar, hvor dronen ikke kan flyve udenfor.
 • Hvad skal jeg gøre, når jeg flyver min drone indendørs?

  Følg de ordensregler, som ejeren af bygningen har fastsat. Respekter eventuelle restriktioner eller specifikke retningslinjer for flyvningen.

 • Kan jeg flyve min drone over en personforsamling indendørs?

  Hvis du overvejer at flyve din drone over en personforsamling indendørs, er det vigtigt at forstå sikkerheden. Ejeren af bygningen skal først vurdere, om det er sikkert at flyve over forsamlingen. Som droneoperatør er det også dit ansvar at vurdere sikkerheden og risiciene, selvom ejeren af bygningen har godkendt det. Du bærer ansvaret for din drones handlinger og eventuelle skader, den kan forårsage.

 • Hvor kan jeg læse om reglerne for udendørs flyvninger?

  Vi har lavet en hel side om de nye droneregler og den nye dronebekendtgørelse som du kan læse her: Droneregler