Modelflyvepladser

modelflyveklub-droner

Hvad er en modelflyveplads

Droner bliver juridisk opfattet som et ubemandet luftfartøj og er reguleret efter Trafikstyrelsens BL 9-4. Disse regler indbefatter blandt andet, at man ikke må flyve 150 meter indenfor bymæssig bebyggelse og større offentlig vej. Disse regler kan forekomme yderst restriktive for dronepiloter, der bor i tættere bebyggede områder. Derfor er der oprettet en række modelflyvepladser indenfor bymæssig bebyggelse, hvor man lovligt må flyve med sin drone. Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads.

Hvor ligger din nærmeste modelflyveplads

Modelflyvning Danmark har lavet en oversigt over aktive modelflyveklubber med dertil hørende modelflyvepladser.

Der tages forhold overfor eventuelle unøjagtigheder, der kan forekomme i oversigten.