Forstå reglerne i Danmark

Lær hvordan du må flyve

Forstå EU-reglerne

Og hvad de betyder for dig

Planlæg en flyvning

Efter lovgivningen

Få certifikatet på plads

Flyv lovligt i Danmark

Få den rigtige undervisning og tilladelse

For at flyve lovligt med droner i Danmark og EU skal du som minimum have et A1/A3-certifikat. Hvis du skal flyve tættere på lufthavne og lægehelikopterpladser, eller flyve med større droner, skal du have et A2-certifikat. Med onlinekurset vil du modtage undervisning til at kunne bestå begge prøver. Undervisningen er tilrettelagt så det favner den samlet teori for både A1/A3 og A2-kompetencecertifikatet.

Når du har afsluttet onlinekurset kan du derfor tage både teoriprøven for A1/A3 og efterfølgende A2-kompecetencecertifikatet.

A2-kompecetencecertifikatet skal nu tages hos en godkendt droneskole med praktisk selvtræning samt en fysisk teori prøve. Du kan booke din A2 prøve hos os via dette link: https://droner.dk/book-teoriprove-til-a2

Online-kursus - En dansk-sproget gennemgang af de komplicerede EU-regler

Vil du flyve med droner i Danmark?

Så skal du have et certifikat til den åbne kategori. Med certifikatet får du tilladelse til at flyve med droner i den åbne kategori på mellem 0 - 25 kg. Her kan du udføre langt de fleste almindelige droneflyvninger. Der findes to certifikater - nemlig A1/A3, og A2-kompetencecertifikat. Før du må tage prøven til A2-kompetencefertifikatet skal du have gennemgået onlinekurset og have bestået A1/A3-teoriprøven.

Med onlinekurset modtager du onlineteori der dækker både A1/A3 og A2-kompetencecertifikat, så du kan sikre at modtage alt teori til at flyve i hele den åbne kategori.

A1/A3 tager du via en onlinetest hos Trafikstyrelsens hjemmeside. Her skal du orientere dig om pensum og bestå en onlineprøve. Med vores onlinekursus får du præsenteret hele pensum og de komplicerede EU-regler på en let forståelig måde - så alle kan være med. A2-kompetencecertifikat prøven skal tages hos en godkendt drone skole. 

Onlinekursus

Start med det samme

Undervisning af piloter

Førende undervisere

Afsæt i virkelige scenarier

Case-baseret undervisning

Pensum fra Trafikstyrelsen

Så alle kan forstå det

Kompetencecertifikat

Få teorien præsenteret af eksperter fra Droner.dk

Forstå reglerne - og lær hvordan du skal flyve i den virkelige verden

Hvordan må jeg flyve i den åbne kategori med et kompetencecertifikat?

Dronereglerne i Danmark

Danmark hører under EU - og EU har lavet nogle overordnede regler på droneområdet. Der findes tre kategorier: den åbne kategori, den specifikke kategori og den certificerede kategori. De fleste fjernpiloter får kun behov for at flyve i den åbne kategori.

Når du flyver i den åbne kategori med et kompetencecertifikat må du:

Flyve A1, A2 og A3-operationer (forskellige afstande til mennesker)
Flyver med alle droner under 25 kg
Flyve under 120 meters højde
Flyve efter den nationale bekendtgørelse for droner (Dronebekendtgørelsen)
Flyve steder, hvor der ikke er mennesker
Alt dette kommer vi ind på i dette onlinekursus, hvor vi gennemgår EU-reglerne og de særlige regler, som vi har i Danmark. Vi ved godt, at reglerne kan virke komplicerede og rodedet - og vi skal nok hjælpe dig med at få styr på det hele.

For at få tilladelse til at flyve i den åbne kategori, skal du have et kompetencecertifikat. Her kræver det, at du får noget online-træning - og det kan du blandt andet få med dette kursus. Bagefter skal du tage en onlineprøve fra Trafikstyrelsen, der er multiple choice.

Når du har taget kursus, så ved du alt, hvad du skal vide om regler - og hvordan du må flyve. Når du har bestået prøven får du dit certifikat - og du er klar til at flyve lovligt i Danmark.

Praktisk information

Godkendt pensum

Onlinekursus der afsluttes med Trafikstyrelsens multiple choice-test


Teoriprøve

Teoriprøven i A1/A3 afholdes af Trafikstyrelsen. Prøven er multiple choice og indeholder 70 spørgsmål. Prøven i A2 afholdes fysisk af en godkendt droneskole


Krav

Du skal have en ansvarsforsikring og registrere din drone. Registrering forgår automatisk ved bestået prøve


Kurset opdateres løbende

Når der er nye ændringer i lovgivning eller lignende vil der gratis komme nyt online indhold


Tid og sted

Kurset afholdes online og du vælger derfor selv, hvornår du vil se undervisningen


Erfaring

Du behøver ikke nogen erfaring inden du tilmelder dig kurset


Kursusplan

Modul 1: Droneteknik


 • Dronekomponenter
 • Kalibreringer
 • Grundlæggende luftfartøjslære
 • Flyvesikkerhed
 • Sikkerhedssystemer

Modul 2 - Lovgivning


 • EU-regler
 • Den åbne kategori
 • Den specifikke kategori
 • Den certificerede kategori
 • Danske regler (dronebekendtgørelsen)
 • Forsikringer

Modul 3 - Privatlivets fred


 • Privatlivets fred
 • Krænkelser
 • Lovgivning
 • Databeskyttelse
 • GDPR

Modul 4 - Luftrummet


 • Opbygning af luftrummet
 • Droneluftrum
 • NOTAM
 • PRD

Modul 5 - Meteorologi


 • Vind
 • Nedbør
 • Isdannelse
 • Tåge
 • Prognoser
 • Rumvejret
001 - ThinkingCreated with Sketch.

Modul 6 - Human Factors


 • IM'SAFE
 • Synet
 • Søvn
 • Situationsforståelse
 • Erfaring
 • Risikobevidsthed

Modul 7 - Operationelle procedurer 


 • Tjeklister
 • Planlægning
 • Særtilladelser
 • Højdeudregninger
 • Praktisk flyveeksempler

Tilmeld dig onlinekurset

Og få adgang til kurset øjeblikkeligt efter køb

Kompetencecertifikat - Onlinekursus
3.750 DKK
 • Hvad er et kompetencecertifikat?

  Du skal have et A1/A3-certifikat for at flyve i den åbne kategori. Hvis du gerne vil tættere lufthavne, så skal du tage et A2-certifikat, der i Danmark kaldes et kompetencecertifikat.
 • Hvordan tager man et kompetencecertifikat?

  For at få et kompetencecertifikat kræver det, at du tager noget teoriundervisning, at du kan betjene dronen sikkerhedsmæssigt forsvarligt og at du består en onlineteoriprøve.

  Teoriundervisningen kan du tage på selvstudie eller eksempelvis på vores kompetencecertifikat-kursus hos Droner.dk.

 • Gælder et kompetencecertifikat kun i Danmark eller i hele EU?

  Kompetencecertifikatet sidestilles med et A2-certifikat, der gælder i alle EU-lande inkl. Norge, Liechtenstein, Schweiz og Island. Du skal dog altid orientere dig i den nationale lovgivning i det pågældende land.