Forstå reglerne i Danmark

Lær hvordan du må flyve

Forstå EU-reglerne

Få mere ud af dine rejser

Planlæg en flyvning

Step-by-step

Få teorien på plads

Flyv lovligt i Danmark og EU

Få den rigtige undervisning

For at flyve lovligt med de fleste droner i Danmark og EU skal du som minimum have et A1/A3-certifikat.

Hvis du skal flyve tættere på lufthavne og lægehelikopterpladser, eller flyve med større droner, skal du have et A2-certifikat.

Med onlinekurset vil du modtage undervisning til at kunne bestå begge prøver og derved modtage kompetencecertifikatet af Trafikstyrelsen.

Undervisningen er tilrettelagt så det favner den samlet teori for både A1/A3 og A2-kompetencecertifikatet.

 

Teoriprøver og praktisk flyvning

Når du har afsluttet onlinekurset kan du derfor tage både teoriprøven for A1/A3 og påbegynde den praktisk flyvning. A1/A3-teoriprøven tages online hos Trafikstyrelsen og den praktisk flyvetræning fuldfører du selv via kursets medfølgende øvelser.

Når du har bestået A1/A3-teoriprøven og udført den praktisk flyvning kan du nu tage A2-teoriprøven så du kan få det endelige kompecetencecertifikat.

A2-teoriøven skal tages fysisk hos en godkendt droneskole.

Du kan booke din A2-prøve hos os her:

Bemærk, at det ikke er et krav at købe teorikurset forud for A2-teoriprøven.

Online-kursus - En dansk-sproget gennemgang af de komplicerede EU-regler

Vil du flyve med droner i Danmark?

Så skal du have et certifikat til den åbne kategori. Med certifikatet får du tilladelse til at flyve med droner i den åbne kategori på mellem 0 - 25 kg. Her kan du udføre langt de fleste almindelige droneflyvninger. Der findes to certifikater - nemlig A1/A3, og A2-kompetencecertifikat. Før du må tage prøven til A2-kompetencefertifikatet skal du have gennemgået onlinekurset og have bestået A1/A3-teoriprøven.

Med onlinekurset modtager du onlineteori der dækker både A1/A3 og A2-kompetencecertifikat, så du kan sikre at modtage alt teori til at flyve i hele den åbne kategori.

A1/A3 tager du via en onlinetest hos Trafikstyrelsens hjemmeside. Her skal du orientere dig om pensum og bestå en onlineprøve. Med vores onlinekursus får du præsenteret hele pensum og de komplicerede EU-regler på en let forståelig måde - så alle kan være med. A2-kompetencecertifikat prøven skal tages hos en godkendt drone skole. 

Onlinekursus

Start med det samme

Undervisning af piloter

Førende undervisere

Afsæt i virkelige scenarier

Case-baseret undervisning

Let forståligt Pensum

Så alle kan forstå det

Kompetencecertifikat

Få teorien præsenteret af eksperter fra Droner.dk

Forstå reglerne - og lær hvordan du skal flyve i den virkelige verden

Hvordan må jeg flyve i den åbne kategori med et kompetencecertifikat?

Dronereglerne i Danmark

Danmark hører under EU - og EU har lavet nogle overordnede regler på droneområdet. Der findes tre kategorier: den åbne kategori, den specifikke kategori og den certificerede kategori. De fleste fjernpiloter får kun behov for at flyve i den åbne kategori.

Når du flyver i den åbne kategori med et kompetencecertifikat må du:

Flyve A1, A2 og A3-operationer (forskellige afstande til mennesker)
Flyver med alle droner under 25 kg
Flyve under 120 meters højde
Flyve efter den nationale bekendtgørelse for droner (Dronebekendtgørelsen)
Flyve steder, hvor der ikke er mennesker
Alt dette kommer vi ind på i dette onlinekursus, hvor vi gennemgår EU-reglerne og de særlige regler, som vi har i Danmark. Vi ved godt, at reglerne kan virke komplicerede og rodedet - og vi skal nok hjælpe dig med at få styr på det hele.

For at få tilladelse til at flyve i den åbne kategori, skal du have et kompetencecertifikat. Her kræver det, at du får noget online-træning - og det kan du blandt andet få med dette kursus. Bagefter skal du tage en onlineprøve fra Trafikstyrelsen, der er multiple choice.

Når du har taget kursus, så ved du alt, hvad du skal vide om regler - og hvordan du må flyve. Når du har bestået prøven får du dit certifikat - og du er klar til at flyve lovligt i Danmark.

Gennemført pensum

Onlinekurset er desginet til at alt indholdet er nemt forståligt.


Teoriprøver

Teoriprøven i A1/A3 skal tages online ved Trafikstyrelsen og er multiple choice og indeholder 40 spørgsmål. Prøven i A2 afholdes fysisk af en godkendt droneskole.


Ubegrænset adgang

Du har ubegræsnet adgang til kurset, og det vil aldrig udløbe. Du kan se indholdet så mange gange du vil og har behov for. 


Kurset opdateres løbende

Når der er nye ændringer i lovgivning eller lignende vil der gratis komme nyt online-indhold og du vil få besked om dette.


Tid og sted

Kurset afholdes online og du vælger derfor selv, hvornår du vil se undervisningen


Erfaring

Du behøver ikke nogen erfaring inden du tilmelder dig kurset


Kursusplan

Modul 1: Droneteknik


 • Dronekomponenter
 • Kalibreringer
 • Grundlæggende luftfartøjslære
 • Flyvesikkerhed
 • Sikkerhedssystemer

Modul 2 - Lovgivning


 • EU-regler
 • Den åbne kategori
 • Den specifikke kategori
 • Den certificerede kategori
 • Danske regler (dronebekendtgørelsen)
 • Forsikringer

Modul 3 - Privatlivets fred


 • Privatlivets fred
 • Krænkelser
 • Lovgivning
 • Databeskyttelse
 • GDPR

Modul 4 - Luftrummet


 • Opbygning af luftrummet
 • Droneluftrum
 • NOTAM
 • PRD

Modul 5 - Meteorologi


 • Vind
 • Nedbør
 • Isdannelse
 • Tåge
 • Prognoser
 • Rumvejret
001 - ThinkingCreated with Sketch.

Modul 6 - Human Factors


 • IM'SAFE
 • Synet
 • Søvn
 • Situationsforståelse
 • Erfaring
 • Risikobevidsthed

Modul 7 - Operationelle procedurer 


 • Tjeklister
 • Planlægning
 • Særtilladelser
 • Højdeudregninger
 • Praktisk flyveeksempler

Tilmeld dig onlinekurset

Og få adgang til kurset øjeblikkeligt efter køb

 1. Kompetencecertifikat online
  3.750,00 DKK