Vent venligst ...

Varen er lagt i kurven
{{var product.name}}
Continue shopping
View cart & checkout

Dronebevis-kursus - Tag et dronebevis og bliv certificeret dronefører

Dette godkendte dronebevis-kursus giver mulighed for kommerciel droneflyvning inden for bymæssigt område

Vil du gerne i gang med at flyve professionelt med droner? Så vil du højst sandsynligt komme ud for scenarier, hvor du skal overflyve bymæssigt område. For at få tilladelse til dette skal du have et dronebevis, der passer til din drones kategori.

Dette dronebevis-kursus har til formål at ruste droneførere til at udføre erhvervsmæssige flyvninger indenfor bymæssigt område, gennem to dages teoretisk- og én dags praktisk undervisning. Den praktiske undervisning er dog kun påkrævet, hvis man ønsker tilladelse til at flyve med større droner over 1,5 - 20 kg.

To typer dronebevis-kurser

Kurset fås i to forskellige varianter - og passer til de tre forskellige drone-vægtklasser.

Dronebevis 1A

 • Vægtklasse: 0 - 1,5 kg
 • Varighed: 2 dage
 • Undervisning: teori
 • Pris: 6499 DKK ekskl. moms.
Tilmeld dronebevis 1A

Dronebevis 1B

 • Vægtklasse: 1,5 - 7 kg
 • Varighed: 3 dage
 • Undervisning: teori og flyvning
 • Pris: 7499 DKK ekskl. moms.
Tilmeld dronebevis 1B

Dronebevis 2

 • Vægtklasse: 7 - 25 kg
 • Varighed: 3 dage
 • Undervisning: teori og flyvning
 • Pris: 7499 DKK ekskl. moms.
Tilmeld dronebevis 2

Lukkede hold hos din virksomhed

Vi tilbyder også lukkede hold til din virksomhed, hvor vi kommer ud til jer og underviser. Fordelen ved dette setup er, at vi kan skræddersy undervisningen til lige netop jeres udfordringer og behov. Læs mere om dette her.

Den teoretiske undervisning

Teoriundervisningen lægger vægt på forskellige områder at droneteknologien, der bidrager til, at droneføreren får et større kendskab til drone-platformen. På den måde vil droneføreren få nogle redskaber til, hvordan man bør reagere i specifikke ulykkessituationer - og i den forbindelse forebygge eventuelle havarier og generelt blive en dygtigere og mere sikker dronefører.

Samtidig vil droneføreren blive skolet i det planlægningsmæssige i forbindelse med droneoperationer, der blandt andet spænder over emner som luftfartslovgivningen, sikkerhed og human factors, meteorologi, kortlære, risikoanalyse, missionsplanlægning og meget mere.

Den praktiske undervisning

Hvis droneføreren ønsker at flyve med større droner i kategori 1B og kategori 2, skal der også gennemføres en praktisk undervisningsdag. Denne dag gennemføres ved hjælp af casebaseret undervisning fra den virkelige verden, hvor vi giver nogle planlægningsmæssige værktøjer til at håndtere mere udfordrende og avancerede drone-operationer. Flyvedagen indeholder desuden en række opstillede, realistiske scenarier, hvor kursusdeltagerne udsættes for nogle af de udfordringer og det pres, som man kan forvente i virkelighedens verden.

Emnerne på denne dag inkluderer blandt andet missionsplanlægning, pre-flight check, tilladelser, nødprocedurer og naturligvis praktisk flyvning med dronen.

I den praktiske flyvning undervises der i en række forskellige øvelser, som skal udføres i ATTI mode. Hvis du ønsker at forberede dig på disse inden kurset, har vi udarbejdet en praktisk guide om droneflyvning som blandt andet gennemgår lige netop de øvelser der præsenteres på kurset. Du finder guiden her, og øvelserne er at finde i slutningen af guiden.

Officiel eksamen og flyveprøve

Som godkendt uddannelsesinstitution faciliterer vi eksamener efter den teoretiske og den praktiske del.

Teoridelen afsluttes med en multiple-choice eksamen, som skal bestås med minimum 80% korrekte svar. Hvis man ikke består i første omgang, så får man mulighed for to efterfølgende re-eksamener. Vi har beståelsesgaranti på dette kursus, således at alle deltagere kommer igennem. Det er en forudsætning, at man har deltaget fysisk til samtlige lektioner for at kunne gå til eksamen. Du kan finde mere information om teoriprøven her

Den praktiske del afsluttes ligeledes med en godkendt flyvetest, hvor droneførerens evner indenfor missionsplanlægning og håndtering af dronen bliver kontrolleret. Du kan finde mere information om den praktiske flyveprøve her

Dronebevis-kursus med Droner.dk

På dette kursus giver vi dig følgende


Et godkendt kursus

For at få din personlige certificering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kræver det, at du har været på et kursus hos en godkendt uddannelsesinstitution, der underviser dig i emner som teknik, styresystemer, vejrforhold, kortlæsning, lovgivning og regler, samt at du har upåklagelige flyvefærdigheder. Alt dette får du tilegnet dig på dette kursus, der munder ud i et dronebevis.

Undervisning af førende eksperter

Vores undervisere arbejder professionelt med droner til dagligt og er selv certificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Vi har håndplukket de dygtigste undervisere indenfor teknik, planlægning, lovgivning, fotografering, samt praktisk flyvning. Udover din tilladelse får du samtidig undervisning af landets førende eksperter, hvilket ligeledes vil rykke dig som dronefører.

Redskaber til at udføre professionelle operationer

Ved hjælp af casebaseret undervisning fra den virkelige verden giver vi kursusdeltagerne nogle planlægningsmæssige værktøjer til at håndtere mere udfordrende og avancerede drone-operationer. Flyvedagen indeholder desuden en række opstillede, realistiske scenarier, hvor kursusdeltagerne udsættes for noget af det kaos, som man udsættes for i virkelighedens verden.

Lever op til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens standarder

Vi gør et stort arbejde i at kvalitetssikre dette kursus, således at dette lever op til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens standarder. Kurset indeholder alle emner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens syllabus og giver derfor merit som dokumenteret erfaring med droner, hvilket giver adgang til en certificering hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kursets varighed

Vores kursus spænder over 3 dage med samlet 15 timers teoriundervisning fordelt over to dage og 7,5 timers praktisk flyvetræning på den sidste dag.

Dag 1 – Teori (7,5 time)

 • Dronekomponenter
 • Sikkerhedssystemer
 • Grundlæggende meteorologi
 • Grundlæggende kortlære
 • Grundlæggende luftfartøjslære
 • Love og regler
 • Luftmandskab og sikkerhed

Dag 2 – Teori (7,5 time)

 • Kommunikation
 • Operations procedurer
 • Privatlivets fred
 • Human factors
 • Flyvesikkerhed
 • Gennemgang af udstyr
 • Forberedelse af flyvning
 • Procedurer efter operation

Dag 3 – Flyvetræning (7,5 time)

 • Praktisk gennemførelse af operation
 • Flyveteknikker
 • Kamerateknikker
 • Simulering af operationer
 • Udførelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens flyveprøve

Kurset er designet til at give adgang til et dronebevis, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indført den 01.09.16. På den måde er du sikker på kun at skulle investere i en dronepilot-uddannelse én gang.

Kravet til uddannelsen lyder blandt andet:

 • 15 timers teoriundervisning
 • 7,5 times praktisk undervisning
 • Omhandler samtlige obligatoriske emner
 • Afsluttes med en teoretisk prøve

Mød vores kompetente undervisere


Toke Kristian Suhr - teoretisk underviser

Én af landets førende eksperter i droneteknik og software

Toke er en kendt figur i den danske dronebranche for sit høje saglige niveau og sin dygtige evne til at formidle komplicerede teknologiske fænomener på et letforståeligt sprog. Toke er specialiseret i dronens tekniske opbygning og systemerne bag dem - og det gælder samtlige modeller på markedet. Toke har flere års erfaring indenfor undervisning i droneteknologi - både indenfor det teoretiske og det praktiske.

Jonathan Grevsen - flyveinstruktør

Professionel fotograf og specialiseret i luftfotografering

Jonathan er uddannet fotograf med over 10 års erfaring og har i de seneste fire år specialiseret sig i droneområdet og anses som én af landets største talenter indenfor luftfotografering med droner. Jonathan er flyveinstruktør på den praktiske dag og kan udover det flyvetekniske bidrage med nogle fotografi-aspekter til kurset og dermed give nogle redskaber til at forbedre det æstetiske aspekt i deltagerens billedmateriale.


Få et dronebevis hos Droner.dk

Det må du med et dronebevis

Når du har fået dit personlige dronebevis, vil du have ret til at flyve efter nogle mindre restriktive regler, såfremt du overholder nogle strengere sikkerhedsmæssige procedurer. Her er et kort overblik over de væsentligste punkter.

Flyve indenfor bymæssigt område

Ved civile droneflyvninger skal man have en minimumsafstand på 150 m til bymæssigt område. Når du er certificeret dronefører, har du lovhjemmel til at flyve tæt på- og over bymæssigt område, såfremt du overholder en række sikkerhedsmæssige procedurer, der sikrer at tredjemand eller ejendom ikke udsættes for gene eller fare.

Flyve tættere på offentlig vej

Ved civile droneflyvninger skal man have en minimumsafstand på 150 m til større offentlig vej. Med en certificering har du mulighed for at flytte tættere på større offentlige veje. Der skal dog gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at overflyve en større offentlig vej - selv med dispensation.

Flyve tættere på offentlige lufthavne

Ved civile droneflyvninger skal man have en minimumsafstand på 5 km til offentlige lufthavne. Hvis du er certificeret, begrænses minimumsafstanden til 2 km fra offentlige lufthavne med den betingelse, at dronen ikke flyver højere end 45 m på distancen fra 5 km til 2 km.

Mulighed for at flyve tættere på ulykkessteder

Civile flyvninger skal minimum foregå 200 meter fra ulykkessteder. Hvis du er et beredskab eller har et samarbejde eller en tilladelse fra et beredskab, så har du mulighed for at få lov til at flyve helt tæt på ulykkessteder og bruge dronen til at afhjælpe eller danne et overblik over situationen.

Det skal du have for at kunne få et dronebevis

For at få udstedt et dronebevis - og aktivt bruge det - skal man opfylde en række krav, der er beskrevet i det følgende. Disse krav inkluderer:

1. Teoretisk viden om droner og luftfartssikkerhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver, at droneførere har tilegnet sig en stærk teoretisk og teknisk viden om droner og sikkerhed, før de kan godkendes til et dronebevis. Alt dette dækkes i dette kursus, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som adgangsgivende til dronebeviser.


2. Praktisk erfaring med flyvning af droner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver, at droneførere har erfaring med flyvning af de droner, der ønskes anvendt til erhvervsmæssig flyvning. Mere præcist kræves der en redegørelse for minimum 15 vellykkede flyvninger på samlet 3 timers flyvetid, før man aktivt må benytte sit dronebevis. Redegørelsen skal indeholde tid, sted (inkl. GPS-koordinater) samt drone-model.

3. Beståede flyveprøver

For at kunne få udstedt et dronebevis skal man deltage fysisk på undervisningen på dronebevis-kurset og samtidig bestå den teoretiske multiple-choice prøve med 80% korrekte svar. Hvis man tager de større dronebeviser, skal man ligeledes består flyveprøven på den praktiske dag.

4. Ansvarsforsikring, der dækker droneflyvning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver, at droneførere har en gyldig ansvarsforsikring til erhverv, der dækker de skader som dronen kan forvolde på tredjepart, hvis uheldet skulle være ude. I nogle tilfælde vil din almindelige ansvarsforsikring være tilstrækkelig, men de fleste forsikringsselskaber dækker ikke skader i forbindelse med droner - og du skal derfor tegne en forsikring eksternt hos et specialiseret forsikringsselskab.

Drone fra Droner.dk

Efter dette kursus får du udstedt et dronebevis

Efter afsluttet kursus vil du modtage et dronebevis, der giver dig mulighed for at udføre erhvervsmæssige flyvninger indenfor blandt andet bymæssigt område.

Dette bør du have klar inden kurset

Såfremt du blot skal på et to-dages teoretisk kursus til et dronebevis 1A, så er der ingen krav. Hvis du skal deltage på det fulde tre-dages kursus til et dronebevis 1B eller dronebevis 2, så er det en god idé at møde op med følgende:

En log, der indeholder 15 vellykkede flyvninger på 3 timer samlet.

Disse flyvninger skal være med en drone i den kategori, som du ønsker at gå til flyveprøve i. Det vil sige, at hvis man ønsker at gå til prøve til kategori 2, så skal man enten have den påkrævede flyveerfaring med eksempelvis en S1000 eller en Matrice 600,

I forhold til formkrav, så kan du enten sende et screenshot fra DJI GO-appen, et excel-ark eller lignende - der er ingen specifikke krav. Den skal blot indeholde dronemodel, tid, sted (adresse eller GPS-koordinater) og akkumuleret flyvetid.

Hvis du ikke har fået logget et tilstrækkeligt antal flyvninger eller flyvetid, så kan du altid eftersende loggen og gå til prøve på holdet næste måned eller efter aftale, hvor du får tildelt dronebeviset efterfølgende. Kontakt os blot omkring dette efter kursustilmelding, så finder vi en løsning.

Hør hvad tidligere kursister siger

Alle vores erhvervskurser for droner evalueres og der er bred enighed om niveau, undervisere og omgivelser blandt kursisterne.


Vi deltog i Droner.dk’s erhvervskursus, samt fik udarbejdet driftshåndbog. Hele vejen igennem forløbet har vi følt os i rigtig gode hænder. Det professionelle niveau er højt og særligt kurset har været en fornøjelse at deltage i

- Thomas, Aerovision

5 stjerner

Jeg har fået udarbejdet en driftshåndbog hos Droner.dk. Den er super godt lavet og klart til markedets bedste pris. Super kompetente medarbejdere og super god service. Jeg kan kun varmt anbefale Droner.dk.

- Jakob

5 stjerner

Droneudstyr fra Droner.dk

Adresser på Sjælland

Kurset varer fra klokken 10.00 - 17.00 på følgende adresser:

Dag 1 – Teori

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Dag 2 – Teori

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Dag 3 – Flyvetræning

Lerchenborg Gods
Lerchenborg 3
4400 Kalundborg

Adresser i Jylland

Kurset varer fra klokken 08.00 - 15.00 på følgende adresser:

Dag 1 – Teori

Marselis Hotel Aarhus
Strandvejen 25
8000 Århus C

Dag 2 – Teori

Marselis Hotel Aarhus
Strandvejen 25
8000 Århus C

Dag 3 – Flyvetræning

Bidstrup Gods
Bidstrupvej 1
8870 Langå

Ønsker du at leje en drone på flyvedagen?

Som forhandler af DJI-produkter, så har vi mulighed for at udleje droner på kurset med tilbehør i form af ekstra-batterier og ekstra-ladere, så der er tilstrækkelig mulighed for flyvetid på den praktiske dag.

Se mere om udlejning her og kontakt vores kursusansvarlige efter tilmeldingen og få mere at vide om dine muligheder for udlejning på dronebevis-kurset.

Vi anbefaler dog altid, at der medbringes eget udstyr, da vi gennemgår din drone sammen med dig i forbindelse med den praktiske dag. Dette indeholder også korrekt opsætning af flyve-applikationen og procedure til din drone.


Tilmeld dig kurset på Dronebevis.dk og flyv professionelt

Gå til tilmeldingen på Dronebevis.dk
Dronebevis-kursus
6.499 DKK