Ansøgning til dispensation

Bemærk!
Pr. 1/9-2016 er kravet om driftshåndbøger og dispensationsansøgning frafaldet hos Trafik- og Byggestyrelsen, i forbindelse med til droneflyvning.
I stedet er dronebeviset blevet indført, som udstedes af godkendte droneskoler - inkl. os hos Droner.dk - efter et afsluttet og bestået dronebevis-kursus.
Her kan du læse mere om dronebeviset og dronebevis-kurset.

For at søge om dispensation, og dermed blive godkendt droneoperatør, skal du indsende følgende dokumenter til Trafikstyrelsen på mailadressen: info@trafikstyrelsen.dk:

1. Ansøgningsskema.

Downloades på trafikstyrelsens hjemmeside ved følgende link:

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Flyveoperationer/Luftfartserhverv/Unmanned-Aircraft-Systems-UAS.aspx

2. Dokumentation for tegningsberettigelse.

Udskrift virksomhedens stamoplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Se eventuelt et eksempel på dette:

http://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36022752&soeg=droner+aps&type=Alle

Vælg ‘Gem’ og download en PDF med de ønskede oplysninger.

3. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter.

Ved dette punkt kan der enten henvises til driftshåndbogen, eller blot hente det selv samme punkt fra driftshåndbogen.

4. Beskrivelse og foto af drone-typen

Ved dette punkt kan der enten henvises til driftshåndbogen, eller blot hente det selv samme punkt fra driftshåndbogen. Denne beskrivelse skal blandt andet komme ind på fabrikant, dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes. I forbindelse med en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes, så dækker spørgsmålet over, hvordan der flyves således, at kravene til kinetisk energi overholdes.

Trafikstyrelsen ønsker også, at der sendes et billede at de droner, som man ønsker at flyve med under dispensationen. I den forbindelse skal dronen have monteret en label med dronens registreringsnummer. Dette nummer får du først, når du er i dialog med Trafikstyrelsen, hvor de behandler din sag, så dette er først noget, som du kan sende efterfølgende i anden omgang.

5. Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning af typen.

I forbindelse med redegørelse for erfaring med flyvning af typen, så kræver Trafikstyrelsen, at piloten har mindst 10 timers erfaring med flyvning af droner. I den forbindelse er det en god idé at føre logbog for din flyvning, så man i forbindelse med ansøgningen kan vedhæfte denne som dokumentation. Dog skal de bemærkes, at de 10 timer inkluderer hele operationer - og ikke blot aktive flyvetimer, hvor dronen er i luften. Det vil med andre ord sige, at du også kan tælle udpakning og indpakning af dronen med i regnskabet.

En logbog skal indeholde navn på pilot, dato, sted, GPS-lokation, dronemodel, starttidspunkt, sluttidspunkt, samt samlet akkumuleret flyvetid.

6. Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004.

I denne forbindelse skal piloten have en gyldig ansvarsforsikring, der dækker UAS. Du kan finde link til anbefalede forsikringsselskaber via dette link:

http://droner.dk/forsikring/

7. Virksomhedens driftshåndbog.

En driftshåndbog skal udarbejdes specifikt til den pågældende virksomheds brug af droner. Du kan læse mere om driftshåndbogen via dette link:

http://droner.dk/driftshaandbog/

Ansøgningen vil blive faktureret efter timeforbrug jf. Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. BL 9-10 punkt 4.2.1.1.

Send alle dokumenter digitalt - eksempelvis på en USB-nøgle. Alternativt skal du selv betale for, at Trafikstyrelsens behandlere bruger tid på at scanne alle dokumenter ind efter modtagelse, hvilket øger behandlingstiden og derved koster ansøgeren penge.

Har du spørgsmål? Stil dem her og få svar af eksperter