Regler vedrørende flyvning med droner i Danmark

regler for droneflyvning i Danmark

Den danske lovgivning

Når du skal flyve med droner, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i den danske lovgivning for droner (også kaldet ubemandede luftfartøjer). Disse regler er til for at fremme sikkerheden i luftrummet, privatlivets fred samt den almene sikkerhed. Overtrædelser af disse regler kan medføre bødestraffer.

Der er nogle forskellige områder af lovgivningen, som du i praksis skal være særligt opmærksom på. Disse områder bliver gennemgået her.

Sikkerhedsafstande

 • Flyvehøjde med må ikke overstige: 100 m
 • Minimum afstand til offentlige flyvepladser: 5 km
 • Minimum afstand til bymæssig bebyggelse*: 150 m
 • Minimum afstand til større offentlig vej: 150 m
 • Minimum afstand til større antal mennesker: 150 m
 • Minimum afstand til uheldssteder: 200 m
 • Minimum afstand til politistationer, fængsler og arresthuse: 150 m
 • Minimum afstand til kongehusets ejendomme: 150 m
 • Minimum afstand til militære områder: 150 m

*) Herunder sommerhusområder og beboede campingpladser.

Privatlivets fred og almen sikkerhed

 • Som privatperson, må du ikke tage billeder eller filme private haver, gader, veje eller pladser.
 • Overflyvning af mennesker er ikke tilladt, og andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare.

Luftfartssikkehed

 • Du skal hele tiden have visuel kontakt med dronen. Altså skal dronen være indenfor synsvidde.
 • Droner skal altid vige for alle bemandede luftfartøjer.
 • Piloten skal til enhver tid kunne fjernstyre dronen.
 • Droner med en vægt på over 7 kg må kun flyve fra godkendt modelflyveplads.
 • Droner med en vægt på over 7 kg skal have en ansvarsforsikring.

Dispensationer fra lovgivningen

På grund af dronernes popularitet er det blevet muligt at søge om dispensation fra lovgivningen (BL 9-4) hos Trafikstyrelsen, hvis dronen anvendes til:

 1. Test
 2. Forskning
 3. Kommercielle formål

I denne forbindelse har Trafikstyrelsen udarbejdet et nyt regelsæt for droner dispensationen til erhvervsmæssig brug, AIC B 08/14. Erhvervsmæssig mv. brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) i Danmark (link).

Kravene for en dispensationsansøgning

Af disse bestemmelser fremgår det, at man skal have udarbejdet følgende for at kunne blive taget i betragtning til en dispensation:

 1. Driftshåndbog
 2. Ansvarsforsikring

Forskel på regler for privat- og erhvervsflyvning

I det følgende ses en oversigt over forskellen på reglerne for privat og erhvervsmæssig flyvning med UAS:

Oversigt over regler for civil- og erhvervsflyvning
Område Privat (BL 9-4) Erhverv (AIC B 08/14) Note ifb. erhverv
Minimum afstand til offentlige flyvepladser 5 km 2 km Max. højde på 40 m
Minimum afstand til bymæssig bebyggelse 150 m 0 m Hvis område er afspærret
Minimum afstand til større offentlig vej 150 m 50 m Hvis det ikke generer trafikken
Flyvehøjde med må ikke overstige 100 m 100 m Som udgangspunkt kan dette ikke ændres
Minimum afstand til uheldssteder 200 m 0 m Hvis særskilt tilladelse indhentes
Minimum afstand til politistationer, fængsler og arresthuse 150 m 0 m Hvis særskilt tilladelse indhentes
Minimum afstand til kongehusets ejendomme 150 m 0 m Hvis særskilt tilladelse indhentes
Minimum afstand til militære områder 150 m 0 m Hvis særskilt tilladelse indhentes

Regler for droneflyvning: Spørgsmål og svar

I det følgende har vi forsøgt at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål omkring relger og droneflyvning i Danmark.

Hvad er større offentlig vej?

Som det fremgår i lovgivningen, må du ikke flyve indenfor 150 m fra en større offentlig vej. Definitionen på en større offentlige vej er en vej, der har et vejnummer.

Hvad er bymæssige bebyggelse?

Som det fremgår i lovgivningen, må du ikke flyve indenfor 150 m fra bymæssig bebyggelse. Bymæssig bebyggelse er defineret (se AIC B 19-13) som et område, der hovedsagelig anvendes til beboelse, industri, eller fritidsaktiviteter. Herunder områder, som på ICAO Aeronautical Chart – 1:500.000 er indikeret som ´Built up Areas’ med over 200 indbyggere samt sommerhusområder, beboede campingpladser, bebyggede industri- og havneområder. Herudover betragtes parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til et tæt bebygget område også som tæt bebygget område.

Der skelnes ikke mellem begreberne bymæssig bebyggelse og tættere bebygget område.

Tvivlsspørgsmål vedrørende Definitionens anvendelse relateret til BL 3-31, BL 7-1 og BL 3-7 bedes rettet til Trafikstyrelsen, Center for luftfart.

Må jeg flyve på min egen private grund?

I princippet ja, men det kræver, at din private grund skal være minimum 400 m lang og 400 meter bred for, at du kan få et luftrum på 100 m x 100 m, som er det anbefalede minimale luftrum at flyve i.

Må jeg flyve indenfor?

Ja, hvis du flyver indenfor i din egen ejendom eller anden privat ejendom, hvor du har fået tilladelse af ejeren, hvor du ikke udsætter andre mennesker, dyr eller ejendomme for fare.

Må jeg gerne filme andre mennesker?

Her må vi henvise til Straffeloven §264, der siger, at du ikke uberettiget må filme eller fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Det kan straffes med bøde eller fængsel i optil 6 måneder.

Må jeg gerne overflyve andre mennesker?

Nej, det er ulovligt at udsætte andres liv og ejendom for fare. Af disse grunde må tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, ikke overflyves.

Hvor stor er bøden for lovovertrædelser?

Det er vigtigt, at du tager disse regler seriøst, da du kan risikere at blive meldt til Politiet. Da flyvning med droner i Danmark stadig er forholdsvist nyt, som findes der ingen fastbødesats endnu. Du kan dog forvente bøder fra 3500 DKK og opefter.

Hvordan er reglerne i udlandet?

Danmark er der meget stramme regler for flyvning med droner. Det er de ikke i andre lande. Lovgivningen varierer meget fra land til land, så sæt dig godt ind i det, inden du flyver i andre lande.

Har du spørgsmål, som du ikke fik svar på?

Hvis du brænder inde med nogle spørgsmål, som vi ikke besvarer i denne artikel, er du velkommen til at skrive en kommentar nedenfor. Vi vil derfor forsøge at svare tilbage hurtigst muligt med et omfattende svar.

Vent venligst ...

Varen er lagt i kurven
{{var product.name}}
Continue shopping
View cart & checkout